Naziv
Metodika nastave talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117864
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente da znanja stečena u jeziku te teorijske postave glotodidaktike primijene u nastavi talijanskog jezika.
Sadržaj
 1. Modelli della formazione degli insegnanti, programmazione dell'insegnamento, analisi dei bisogni
 2. Competenza linguistico – comunicativa, Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
 3. Abilità linguistiche
 4. Abilità ricettive
 5. Piano di lezione, obiettivi, esiti, fasi
 6. Memorizzazione, tipi di lavoro
 7. Insegnamento del lessico
 8. Insegnamento della grammatica
 9. Interazione in classe
 10. Tipologia degli esercizi
 11. Gestione della classe
 12. Manuali per l'insegnamento dell'italiano, criteri di valutazione
 13. Errori e correzione
 14. Cultura e interculturalità
 15. Materiali visivi, audio, video…

Ishodi učenja
 1. izabrati prikladne metode poučavanja talijanskog kao stranog jezika
 2. izabrati prikladne metode u vrednovanju poučavanja u skladu s glotodidaktičkim načelima
 3. samostalno planirati nastavnu jedinicu na početnim i naprednim stupnjevima
 4. primijeniti odgovarajuće kriterije u uočavanju ispravljanju pogrešaka
 5. primjenjivanje znanja iz suvremene lingvistike u procesu poučavanja talijanskog jezika
 6. primjenjivanje znanja o talijanskoj civilizaciji i kulturi te ih usporediti sa hrvatskim srodnim elementima
Metode podučavanja
Predavanja, analiza tekstova slušanja i čitanja, izrada zadataka, kritička analiza testova i rezultata.

Metode ocjenjivanja

usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Balboni. P. (2005), Le sfide di Babele, UTET, Torino, Capitolo 2 e 10
 2. Cattana, A., Nesci M, ( 2004) Analizzare e correggere gli errori, Guerra, Perugia
 3. De Marco ( a cura di) (2000) Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera; Carocci, Roma,
 4. Diadori, P.A. ( a cura di) (2001) Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Firenze
 5. Freddi, G. (1990) Azione, gioco, lingua. Fondamenti di una glottodidattica per bambini, Liviana, Padova
 6. Mezzadri, M, La correzione degli errori, u In.It. n. 1 anno 3, Guerra Perugia, (www.initonline.it/)
 7. Serragiotto G., Scheda di analisi per i manuali di lingua italiana, u In.It. n. 13 anno 4, Guerra, Perugia (www.initonline.it/)
 8. Mardešić, S., Lütze-Miculinić, M. (2021) Hrvatsko – talijanski rječnik školskoga jezika. Priručnik za studente i nastavnike talijanskoga jezika I. svezak /Dizionario croato-italiano del linguaggio scolastico. Manuale per studenti e insegnanti d'italiano. Volume I, Zagreb: HFD
 9. Vrhovac, Y. i sur. ( 2019) Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi. Zagreb: Ljevak
Dopunska literatura
 1. Serianni, L. (1999) Grammatica italiana, UTET, Torino
 2. In.It, quadrimestrale, Guerra Perugia
 3. Italiano e oltre, periodico/ rivista, La Nuova Italia, Firenze
 4. Strani jezici, Školska knjiga, Zagreb
 5. Balboni P. (1999) Dizionario di glottodidattica, Guerra Perugia; Soleil, Welland

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij