Naziv
Aktualni problemi psihologije rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125493
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Upoznati studente s aktualnim i relevantnim problemima u području psihologije rada, pristupima njihovom istraživanju i načinima rješavanja. Unaprijediti stručne i istraživačke kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod u Temu 3: Čitanje literature
 2. On line rasprava - Tema 3: Problem lažiranja odgovora u upitnicima ličnosti i njegove posljedice
 3. On line rasprava - Tema 3: Problem lažiranja odgovora u upitnicima ličnosti i njegove posljedice
 4. Osvrt na Temu 3: Problem lažiranja odgovora u upitnicima ličnosti i njegove posljedice
 5. Uvod u Temu 4: Čitanje literature
 6. On line rasprava - Tema 4: Mjerenja i prevencija socijalno poželjnog odgovaranja
 7. On line rasprava - Tema 4: Mjerenja i prevencija socijalno poželjnog odgovaranja
 8. Osvrt na Temu 4
 9. Uvod u kolegij: Definiranje obaveza Uvod u Temu 1: Čitanje literature
 10. On line rasprava - Tema 1: Osobine ličnosti u predviđanju radnog ponašanja i radne uspješnosti
 11. On line rasprava - Tema 1: Osobine ličnosti u predviđanju radnog ponašanja i radne uspješnosti Osvrt na Temu 1
 12. Uvod u Temu 2: Čitanje literature
 13. On line rasprava - Tema 2: Priroda socijalno poželjnog odgovaranja i njegove odrednice
 14. On line rasprava - Tema 2: Priroda socijalno poželjnog odgovaranja i njegove odrednice
 15. Osvrt na Temu 2

Ishodi učenja
 1. • opisati i objasniti teorijsku podlogu ispitivanog fenomena
 2. • identificirati glavne odrednice ispitivanog fenomena
 3. • odabrati primjerenu istraživačku metodologiju i/ili postupke mjerenja
 4. • prepoznati prednosti i nedostatke različitih načina rješavanja negativnih posljedica koje bi fenomen mogao imati za pojedinca, organizaciju ili društvo u cjelini
 5. • pretraživati psihologijsku literaturu i baze podataka prema ključnim pojmovima i autorima te pronaći članke relevantne za temu
 6. • argumentirati svoje mišljenje o temi i istraživačkom problemu
Metode podučavanja
Predavanja, mješovito e-učenje, on-line virtualni seminar.
Nastava je "seminarskog" tipa, kombinirano kroz timski rad, individualni rad, zajedničke sastanke i on-line virtualni seminar, s maksimalnom aktivnošću samih studenata u istraživanju teme i međusobnom informiranju o postignutim rezultatima. U didaktičkom pogledu naglasak je na aktivnom učenju uz pomoć računalno posredovanih rasprava (tzv. računalno konferiranje). Primijenjen je asinkroni model rasprave, koji omogućuje individualni tempo rada: svaka diskusijska tema otvorena je neko vrijeme (15 dana), pa studenti imaju dovoljno vremena da rasporede čitanje literature i pisanje priloga u dane i sate koji njima odgovaraju.
Metode ocjenjivanja
Studenti trebaju aktivno sudjelovati na predavanjima i virtualnim raspravama. U svakoj od četiri teme rasprave student se treba javiti s najmanje tri veća (obima 2500-3000 znakova) i dva manja (obima do 500 znakova) priloga, te po jedanput biti dio tima koji piše uvod u temu (obima 5-6000 znakova) i jedanput dio tima koji daje osvrt na raspravu i sažetak rasprave (obima 5-6000 znakova). Prilozi moraju biti relevantni za temu diskusije i poučni za ostale sudionike u raspravi. Ocjenjuje se pojedinačno svaki prilog raspravi u svakoj od četiri obavezne teme. Konačnu ocjenu predstavlja prosjek ocjena svih priloga raspravi.

Obavezna literatura
 1. Jerneić, Ž. i sur. (2010). Ličnost i radno ponašanje: priroda i mjerenje socijalno poželjnog odgovaranja. Zagreb: FF pres.
 2. Rothstein, M. G. & Goffin, R. D. (2006). The use of personality measures in personnel selection: What does current research support? Human Resource Management Review, 16, 155-180.
 3. Barrick, M.R., Mount, M.K., & Judge, T.A. (2001). Personality and performance at the beginning of the new millennium: What do we know and where do we go next? International Journal of Selection and Assessment, 9, 9–30.
 4. Morgeson, F.P., Campion, M.A., Dipboye, R.L., Hollenbeck, J.R., Murphy, K., & Schmitt, N. (2007). Reconsidering the use of personality tests in personnel selection contexts. Personnel Psychology, 60, 683–729.
 5. Goffin, R.D. & Boyd, A.C. (2009). Faking and Personality Assessment in Personnel Selection: Advancing Models of Faking. Canadian Psychology, 50, 151–160.
 6. Paulhus, D. L. (2002). Social desirable responding: The evolution of a construct. U H.I. Brown, D. N. Jackson, D. E. Wiley (Ur.) The role of constructs in psychological and educational measurement (pp. 49-69). Mahwah NJ: Erlbaum.
 7. Dilchert, S., Ones, S. D. Viswesvaran, Ch & Deller, J. (2006) Response distortion in personality measurement: born to deceive, yet capable of providing valid self-assessments? Psychological Science, 48, 209-225.
 8. Tett, R.P. i Christiansen, N.D. (2007). Personality tests at the crossroads: A response to Morgenson, Campion, Dipboy, Hollenbeck, Murphy, and Schmitt (2007). Personnel Psychology, 60, 967-993.
 9. Converse, P. D., Oswald, F. L., Imus, A., Hedricks, C., Roy, R., & Butera, H. (2008). Comparing personality test formats and warnings: Effects on criterion-related validity and test-taker reactions. International Journal of Selection and Assessment, 16, 155-169.
 10. Kuncel, N.R. & Tellegen; A. (2009). A conceptual and empirical reexamination of the measurement of the social desirability of items: implications for detecting desirable response style and scale development. Personnel Psychology, 62, 201–228.
Dopunska literatura
 1. Ziegler, M., MacCann, C., Roberts, R.D. (2012). New Perspectives on faking in personality assessment. New York, NY: Oxford University Press, Inc.
 2. Griffith, R.L. & Peterson, M.H. (2006). A closer examination of applicant faking behavior. Greenwich, Connecticut: IAP – Information Age Publishing.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar