Naziv
Metodologija znanstvenog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
47422
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode metodologije znanosti i
i povezanih područja. Samostalno i kritički primijeniti osnovne probleme i tehnike metodologije znanosti na vlastito studijsko područje.. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.
Sadržaj
 1. Znanstveno otkriće, indukcija i vjerojatnost.
 2. Induktivna logika i vjerojatnost, neke filozofske interpretacije.
 3. Problem indukcije – od Humea do danas. Opravdanje indukcije.
 4. Problem demarkacije znanosti od pseudoznanosti. Bečki krug, Popper, suvremene kontraverze.
 5. Pitanje razvoja znanosti i znanstvenih teorija. Kuhn i znanstvene revolucije.
 6. Filozofija znanosti i društveno- humanističke znanosti. Završna razmatranja.
 7. Uvod u kolegij. Što je filozofija znanosti? Filozofija znanosti i povezana područja. Problem znanstvene metode.
 8. Logički temelji filozofije znanosti – Logika, znanstvene metode i dedukcija.
 9. Logički temelji – Logika sudova, sintaksa, semantika.
 10. Logički temelji – Logika predikata, sintaksa, semantika. Logička struktura znanstvenih zakona.
 11. Logička struktura znanosti: Znanstveni pojmovi, zakoni i teorije. Pozitivizam i logička rekonstrukcija znanosti.
 12. Problem znanstvenog objašnjenja – D-N model i njegove kritike.
 13. Struktura znanstvenih teorija: Aksiomatizacija teorija – primjeri, mogućnosti i ograničenja.
 14. Indukcija i induktivna logika. Deduktivna i induktivna logika. Pojam semantičke informacije i informativnost.
 15. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti

Ishodi učenja
 1. Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode metodologije znanosti i i povezanih područja
 2. Samostalno i kritički primijeniti osnovne probleme i tehnike metodologije znanosti na vlastito studijsko područje
 3. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti
 4. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, zadaci istorazinskog vrednovanja
Metode ocjenjivanja
Zadaci istorazinskog vrednovanja, on-line testovi i problemi

Obavezna literatura
 1. Zbirka odabranih tekstovi iz metodologije znanstvenog rada i uvoda u filozofiju znanosti (priredio D. Lauc)
Dopunska literatura
 1. Cohen, M./Nagel, E., Uvod u logiku i naučnu metodu. Beograd 1974. Nolt, J. Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998. Lauc/Šikić: Logika (2 i 3 dio)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar