Naziv
Mjerne tehnike u psihologiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36853
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Na ovom kolegiju studenti će naučiti objasniti načine mjerenja fizioloških aktivnosti u organizmu te se upoznati s mogućnostima i ograničenjima pojedinih metoda mjerenja. Studenti će također naučiti koristiti mjerne uređaje.
Sadržaj
 1. vjezbe: mjerenje elektrodermalne reakcije (EDR) - 2 sata
 2. vjezbe: mjerenje potencijala mozga (EEG) - 4 sata
 3. elementi tipičnih mjernih uređaja i elektrode - 4 sata
 4. elektromiografija (EMG) - 1 sat; elektroencefalografija (EEG) - 2 sata; evocirani potencijali - 1 sat
 5. okulografija - 1 sat
 6. elektrodermalna reakcija (EDR). - 1 sat
 7. reografija (pletizmografije) - 1 sat
 8. mjerenje respiracije - 1 sat
 9. mjerenje krvnog tlaka - 1 sat; mjerenje protoka krvi - 1 sat
 10. mjerenje tremora - 1 sat
 11. vjezbe: upoznavanje s radom i mogućnostima mjernog uređaja - 4 sata
 12. vjezbe: mjerenje mišićnih potencijala (EMG) - 2 sata
 13. vjezbe: mjerenje potencijala srca (EKG) - 1 sat
 14. vjezbe: mjerenje pokreta oka - 1 sat
 15. vjezbe: mjerenje respiracije - 1 sat

Ishodi učenja
 1. Objasniti ulogu osnovnih elemenata tipičnog mjernog uređaja.
 2. Opisati izabrane metode mjerenja fizioloških parametara.
 3. Predvidjeti glavne izvore smetnji pri korištenju mjernih uređaja.
 4. Primjereno koristiti mjerni uređaj.
Metode podučavanja
Predavanja i laboratorijske vježbe
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Šantić, A. (1995), Biomedicinska elektronika. Zagreb, Školska knjiga
Dopunska literatura
 1. Svi udžbenici koji sadrže neki od dijelova programa predmeta.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar