Naziv
Dokumentacija u muzejima I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
215520
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Osposobljavanje studenata za kvalitetno dokumentiranje u muzejima u računalnom okruženju te praktično usvajanje ključnih dokumentacijskih principa. Razumijevanje informacijske strukture muzejske dokumentacije te postupaka inventarizacije i katalogizacije muzejskih predmeta. Osnovno poznavanje postupaka strukturiranja nazivlja putem klasifikacija i tezaurusa.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Norme, smjernice i pravilnici za strukturu, sadržaj i vrijednost podataka (CIDOC-ove smjernice, CCO standard za katalogizaciju predmeta kulturne baštine, AAT, ICONCLASS)
 3. Standard za upravljanje muzejskim zbirkama SPECTRUM
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi
 5. Primarna muzejska dokumentacija
 6. Postupci i pravila inventarizacije muzejskih predmeta – 1. dio
 7. Postupci i pravila inventarizacije muzejskih predmeta – 2. dio
 8. Osnovna pravila korištenja nazivlja pri inventarizaciji i katalogizaciji muzejskih predmeta
 9. Postupci i pravila katalogizacije muzejskih predmeta – 1. dio
 10. Postupci i pravila katalogizacije muzejskih predmeta – 2. dio
 11. Osnovni postupci sadržajne obrade muzejske građe
 12. Sekundarna muzejska dokumentacija – uvodne teme
 13. Sekundarna muzejska dokumentacija – audiovizualni fondovi
 14. Sekundarna muzejska dokumentacija – dokumentiranje djelatnosti muzeja (evidencije muzejskih izložbi, pedagoške djelatnosti i dr.)
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. razumjeti razliku između pojedinih dokumentacijskih postupaka (inventarizacija, katalogizacija…)
 2. primjenjivati nacionalne i međunarodne norme, pravilnike i smjernice vezane uz dokumentaciju
 3. upotrebljavati i prilagođavati sustave za upravljanje muzejskim zbirkama
 4. identificirati i analizirati korisničke informacijske potrebe
 5. planirati i organizirati postupke vezane uz sadržaj, vođenje i dugoročno očuvanje muzejske dokumentacije
 6. Pronaći, vrednovati i primijeniti informacije i/ili informacijske izvore
 7. Demonstrirati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 8. Identificirati, klasificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 9. Opisati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena temelji se na uspješnom savladavanju zadataka na vježbama te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) [Dostupno na: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/1751.htm ]
 2. Međunarodne smjernice za podatke o muzejskom predmetu: CIDOC-ove podatkovne kategorije. // Vijesti muzealaca i konzervatora (prilog), 1-4(1999) Dostupno i u izvorniku: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf Na Omegi prijevod dostupan pod temom: Međunarodne smjernice za podatke o muzejskom predmetu : CIDOC-ove podatkovne kategorije
 3. Thornes, Robin, Peter G. Dorrell, and Henry Lie. Introduction to Object ID: Guidelines for Making Records That Describe Art, Antiques, and Antiquities. Los Angeles, CA: Getty Information Institute, 1999. Library of Congress ISBN. Web. Dostupno na: http://d2aohiyo3d3idm.cloudfront.net/publications/virtuallibrary/0892365722.pdf od str. 11 - 35.
Dopunska literatura
 1. Marty, Paul F and Katherine Burton Jones. Museum Informatics: People, Information, and Technology in Museums. Taylor & Francis, 2008.
 2. Zlodi, Goran. CIDOC-ove Međunarodne smjernice za podatke o muzejskom predmetu i Dublin Core : problemi i perspektive. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001.
 3. SPECTRUM : The UK Museum Collections Management Standard : SPECTRUM version 4.0. Editors: Alex Dawson and Susanna Hillhouse. (2011) The Collections Trust. [Dostupno na: http://www.collectionstrust.org.uk/the-spectrum-standard/the-spectrum-standard]
 4. Cataloging Cultural Objects : A Guide to Describing Cultural Works and Their Images, Online Edition / editors Murtha Baca et al. Chicago : American Library Association, 2006. [Dostupno na: http://cco.vrafoundation.org/index.php/toolkit/cco_pdf_version/ ]
 5. Bearman, David. Standardi: muzejski metapodaci integrirani s metapodacima drugih distribuiranih informacijskih izvora // Vijesti muzealaca i konzervatora, 1-2(2000), 68-75.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar