Naziv
Društveni mediji i kulturna baština
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
215597
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Upoznati studente s posebnostima i ciljevima komunikacije pomoću društvenih medija unutar područja kulturne baštine. Studenti će usvojiti ključne pristupe analizi vrsta i oblika sadržaja unutar različitih vrsta društvenih medija. Studente će se osposobiti za samostalno stvaranje baštinskih sadržaja na društvenim medijima te njihovo kritičko vrednovanje.
Sadržaj
 1. Temeljni pojmovi vezani za umreženo društvo i društvene medije
 2. Određenje, ciljevi i vrste komunikacije pomoću društvenih medija
 3. Vrste baštinskog sadržaja komuniciranog putem društvenih medija
 4. Digitalno pripovijedanje – formati i modaliteti
 5. Upravljanje sadržajem na društvenim medijima
 6. Analiza digitalnih sadržaja – medijski formati
 7. Analize digitalnog sadržaja - teme
 8. Primjena analiza na digitalnom sadržaju u kontekstu baštine
 9. Istraživanja korisnika društvenih medijia
 10. Analiza korisničkih interakcija
 11. Etika komuniciranja na društvenim medijima
 12. Participativni baštinski projekti i društveni mediji
 13. Prezentacija studentskih zadataka izrađenih na vježbama i diskusija
 14. Prezentacija studentskih zadataka izrađenih na vježbama i disusija
 15. Završna rasprava i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. navesti i objasniti vrste i načine komuniciranja pomoću društvenih medija
 2. prepoznati vrste baštinskih sadržaja na društvenim medijima
 3. primijeniti osnovna znanja iz analize sadržaja i korisničkih reakcija
 4. predložiti najprikladnije vrste sadržaja i načina komuniciranja o baštini u kontekstu društvenih medija
 5. Interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 6. Demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 7. Identificirati informacijske potrebe korisnika
 8. Razumjeti i opisati funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 9. Upotrijebiti funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
Metode podučavanja
Predavanja, diskusija na seminarima, praktični rad na vježbama i izrada samostalnog zadataka.
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje samostalnog zadatka i njegove prezentacije i pisani test.

Obavezna literatura
 1. Krolo, Krešimir. Upotreba internetskih društvenih mreža i participacijske dimenzije društvenoga kapitala mladih na primjeru Facebooka. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 23, 3, 2014., 383-405
 2. Knajs, Rebeka; Filep, Ana; Pokupčić, Maša. Izložba '45 Hrvatskoga povijesnog muzeja na Facebooku - kako vrednovati aktivnosti korisnika // Muzeologija, 54 2017, 157-178
 3. Kurtović, Ileana. Facebook u muzejskoj komunikaciji. Muzeologija, 54 2017, 143-156
 4. Peroš, Renata. Uloga društvene mreže Facebook u komuniciranju s posjetiteljima muzeja (na primjeru Narodnoga muzeja Zadar. Hum, 10, 14 (2015), 76-103
 5. Matijaš, Ana Pia. Korištenje digitalnim marketinškim alatima u hrvatskim muzejima Muzeologija, 54 2017, 108-142
Dopunska literatura
 1. Ciolfi, Luigina Social traces- Participation and the creation of shared Heritage // Heritage and Social Media - Understanding heritage in a participatory culture, London, New York: Routledge, 2012. 69 – 86
 2. Miklošević, Željka, Zlodi Gora, Babić, Darko. Story Sharing : model of collective collaboration in online museum environment // 3rd International Conference "The future of information sciences (INFuture 2011) : Information sciences and e-society : proceedings. Zagreb: Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2011. str. 109-119

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar