Naziv
Estetika - seminar: Filozofija i književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
216726
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Seminar je posvećen poznatom problemu razlike (i srodnosti) filozofijskih i književnih tekstova. Osim povijesnoga pregleda povijesti toga odnosa od antičkih vremena do danas posebna se pažnja posvećuje odnosu usmenoga i pismenoga, prisutnosti autobiografskih elementa, eseju, epigramima, fragmentima i uporabi metafore a sve kako bi studenti stekli uvid u prirodu pisanja filozofijskih tekstova i posebnost filozofijskih metoda i proučili tipove razgraničenja filozofijske i književne intencije.
Sadržaj
 1. Početak: usmenost i pismenost Grčke
 2. Početak: usmenost i pismenost Grčke
 3. Augustin i autobiografija nakon njega
 4. Montaigne and an essay after him
 5. Descartes i diskurzivna metoda
 6. Kierkegaard i Nietzsche
 7. Sartre, Camus, S.de.Beauvoir: dvostruko autorstvo
 8. Heidegger i pjesnici; Giorgo Agamben
 9. Bataille i Cioran
 10. Barthes i Foucault o autorstvu i književnosti
 11. Deleuze i stvaranje pojmova
 12. Filozofija globalno: književno i filozofijsko komparativno
 13. Filozofija i književnost izvan tiskanih medija
 14. Ponavljanje nastavnih cjelina
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. povezivati filozofiju i književnost
 2. razlikovati filozofiju književnosti od književne teorije
 3. promišljati o mogućnosti filozofskog čitanja književnosti
 4. kritički sagledavati društveni kontekst književnoga teksta
Metode podučavanja
Redovita provjera praćenja zadane građe, usmena izlaganja, kraći pismeni radovi, seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
Izlaganja, kraći pismeni radovi, seminarski radovi

Obavezna literatura
 1. E.A.Havelock, Muza uči pisati, AGM Zagreb 2003
 2. J.L.Nancy, Muze, Meandarmedia, Zagreb 2014
 3. Th.W.Adorno, «Esej kao forma» , Filozofsko- sociološki eseji, ŠK, Zagreb 1989
 4. Platon, Ion, Gozba, Fedar, Republika
 5. Augustin, Ispovijesti
 6. Rousseau, Ispovijesti
 7. Montaigne, Eseji
 8. Kierkegaard, Ili-ili
 9. Nietzsche, Radosna znanost
 10. Sartre, Riječi
 11. Camus, Mit o Sizifu
 12. Heidegger, Na putu k jeziku, Objašnjenje uz Hölderlinovi pjesništvo
 13. Foucault, Što je autor; Velika strankinja
 14. Barthes, Užitak u tekstu
 15. Giorgo Agamben, Ideja proze
Dopunska literatura
 1. Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981
 2. Philosophy of Literature, ed. Jones/McIver Lopes, Oxford , Blackwell 2004
 3. Stathis Gourgouris, Does Literatur Think? Stanford University Press 2003
 4. Mark Turner, The Literary Mind, Oxford University Press 1996
 5. Julian Baggini, How the Workd Thinks, Granta , Londn 2018

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar