Naziv
Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
216727
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Razmotriti najznačajnije filozofske teorije o povezanosti emocija i odgoja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Ljutnja i gnjev: Seneka i Aristotel
 3. Gnjev, vrlina i odgoj: Seneka
 4. Želja za osvetom, ressentiment
 5. Gađenje (I)
 6. Gađenje (II)
 7. Sram
 8. Kviz / ponavljanje
 9. Velikodušnost (I)
 10. Velikodušnost (II)
 11. Žudnja (I)
 12. Žudnja (II)
 13. Emocije i podsvijest (I)
 14. Emocije i podsvijest (II)
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Opisati izabrane utjecajne filozofske teorije o povezanosti emocija i odgoja
 2. Interpretirati stoičku teoriju emocija na primjeru ljutnje; kritički prosuditi njen utjecaj na suvremene teorije
 3. Objasniti koncept resantimana
 4. Analizirati emociju gađenja i primijeniti je na teorije o razvoju stereotipa i diskriminacije
 5. Objasniti istaknute filozofske teorije o velikodušnosti
 6. Analizirati Platonove uvide o žudnji
 7. Opisati humanistički pristup psihoterapiji
Metode podučavanja
Uvodno predavanje; individualni zadaci; eseji; rasprave u manjim grupama
Metode ocjenjivanja
Redovno pohađanje nastave, sudjelvanje u raspravama, procjena individualnih zadataka i izlaganja

Obavezna literatura
 1. L. A. Seneka, Rasprava o gnevu, Biblioteka "Reč i misao", Rad, Beograd 1963.
 2. Aristotel, Retorika, Naprijed, Zagreb 1989., odabrani odlomci
 3. R. Descartes, Strasti duše, Grafos, Beograd, 1981., odabrani odlomci
 4. Martha C. Nussbaum, Terapija žudnje: teorija i praksa u helenističkoj etici, Mizantrop, Zagreb 2019., odabrana poglavlja
 5. Pierre Hadot, Duhovne vježbe i antička filozofija, Biblioteka Sandorf & Mizantrop, Zagreb 2013., odabrani dijelovi
 6. Sorabji, Richard, Emocije i duševni mir – od stoičke uznemirenosti do kršćanskog iskušenja, Sandorf&Mizantrop, Zagreb, 2016., odabrana poglavlja
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar