Naziv
Filozofija politike - seminar: Demokracija i populizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
215585
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Na temelju odabranih tekstova relevantnih autora (R. Dahl, D. Held, C. Schmitt, J. Rancière, J. Werner Műller) u seminaru se analitički i kritički propituju pretpostavke, značenja, povijesni oblici, načini legitimacije te problemi i izazovi suvremenih demokracija. U drugom dijelu seminara razmatra se fenomen populizma, logika njegove političke artikulacije te izazovi i prijetnje koje takvo političko djelovanje donosi konstitucionalnoj demokraciji. Cilj kolegija je stvoriti konceptualni i normativni okvir za razumijevanja i prosuđivanje fenomena političkog života. Time se njeguje i osnažuje demokratska politička kultura.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: Demokracija i populizam. Dogovor o radu i preuzimanje obveza.
 2. Robert A. Dahl O demokraciji str. 31 – 49. (Demokratski ciljevi i stvarnost).
 3. Robert A. Dahl O demokraciji str. 50 – 66. (Čemu demokracija?).
 4. Robert A. Dahl O demokraciji str. 67 -83. (Čemu politička jednakost I i II).
 5. . Robert A. Dahl O demokraciji str. 168 -190. (Zašto tržišni kapitalizam pogoduje demokraciji. Zašto tržišni kapitalizam šteti demokraciji. Nedovršeno putovanje).
 6. David Held Modeli demokracije, str. 248 – 268. (Nova polarizacija demokratskih ideala).
 7. David Held Modeli demokracije, str. 271 -286. (Što bi demokracija trebala značiti danas? I. dio).
 8. David Held Modeli demokracije, str. 286 - 301. (Što bi demokracija trebala značiti danas? II. dio).
 9. Carl Schmitt, Duhovno - povijesno stanje suvremenog parlamentarizma, str. 7 -27.
 10. Jacques Rancière, Nesuglasnot : Politika i filozofija, str. 88 – 108 (Demokracija ili konsenzus).
 11. Jan – Werner Műller, Što je populizam?, str. 7 – 27. ( Jesu li svi populisti? Što populisti govore).
 12. Jan – Werner Műller, Što je populizam?, str. 28 -48. ( Logika populizma. Što zapravo populisti tvrde da predstavljaju?
 13. Jan – Werner Műller, Što je populizam?, str. 49 -67. (Što populisti čine, ili populizam na vlasti)
 14. Jan – Werner Műller, Što je populizam?, str. 68 -81. (Populistički ustavi: pojmovno proturječje?).
 15. Jan – Werner Műller, Što je populizam?, str. 83 – 109. (Kako se nositi s populistima)

Ishodi učenja
 1. Upoznati i analizirati povijesne pretpostavke, oblike i načine legitimacije demokratskih političkih poredaka
 2. Kritički analizirati probleme i izazove sa kojima se suočavaju suvremen liberalne demokracije
 3. Analizirati i fenomene populizma i logiku njegove političke artikulacije
 4. Stvoriti konceptualni i normativni okvir za razumijevanje suvremeni prijetnji konstitucionalnoj demokraciji
 5. Osnažiti demokratsku političku kulturu i koncept demokratskog građanstva
Metode podučavanja
predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog
Metode ocjenjivanja
Redovitost pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, kvaliteta uvodnog izlaganje i/ili pisani uradak.

Obavezna literatura
 1. Dahl, A. Robert, O demokraciji, Politička kultura, Zagreb 2000. (odabrana poglavlja).
 2. Held, David, Modeli demokracije, Školska knjiga, Zagreb 1990. (odabrana poglavlja
 3. Schmitt, Carl, Politički spisi, Politička kultura, Zagreb 2007. (odabrana poglavlja
 4. Rancière, Jacques, Nesuglasnot : Politika i filozofija, FPZ, Zagreb 2015. (odabrana poglavlja).
 5. Werner Műller, Jan, Što je populizam?, TIM press, Zagreb 2017.
Dopunska literatura
 1. Dahl, A. Robert, Demokracija i njezini kritičari, Politička kultura, Zagreb1999
 2. Demokracija u 21. stoljeću? (ur. T. Kursar i A. Matan), Fakultet političkih znanosti, Zagreb 2014.
 3. Šalaj, Berto, „Suvremeni populizam“, Anali Hrvatskog politološkog društva, Vol. 0. No.1. 2012.
 4. Cohen, Joshua, Philosophy, Politics, Democracy, Harvard U. P. Cambridge/Mass. 2009.
 5. Cunningham, Frank, Theories of Democracy, Routledge, London 2002.
 6. Deliberative Democracy (ed. J. Elster), Cambridge U. P. , Cambridge 1998.
 7. Democracy and Difference (ed. S. Benhabib), Princeton U. P., Princeton 1996.
 8. Gutmann, A./ Thompson D., Democracy and disagreement, The Belknap Press of Harvard U. P. Cambrid. /Mass. 1996
 9. Philosophy and Democracy (ed. T. Christiano), Oxford U. P. Oxford 2003
 10. Populism and the Crisis of Democracy, Vol. 1. Concepts and Theory (ed. G. Fritzi, J. Mackert, B. Turner), Routledge, London 2019.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar