Naziv
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215668
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s bogatom povijesti indijskog potkontinenta, od pretpovijesti, preko Indske civilizacije, dolaska Arijaca, nastanka prvih država do razvoja velikih carstava (Maurye, Gupte).
Sadržaj
 1. Uvod u proučavanje indijske povijesti i povijesni izvori.
 2. Pretpovijesna Indija.
 3. Indska civilizacija.
 4. Dolazak Indoarijaca; od kulture Sintašta, preko kulture BMAS do dolaska na Indijski potkontinent.
 5. Tri faze vedske civilizacije. Prve monarhije i republike; "druga urbanizacija".
 6. Aleksandar Makedonski u Indiji.
 7. Uspon Magadhe i Maurya. Megasthen.
 8. Aśoka.
 9. Nasljednici Maurya – Śuṅge i Kāṇve.
 10. Između carstava: Indo-grčki vladari, Kuṣāṇe, Indo-Skiti. Gandhara; veze s Rimom.
 11. Jačanje srednjoindijskih i južnoindijskih dinastija.
 12. Klasično doba – Gupte.
 13. Gupte i Huni.
 14. Harṣa, Calukye i Rāṣtrakūte
 15. Južnoindijske dinastije

Ishodi učenja
 1. Student će moći izdvojiti, a zatim i opisati specifičnosti pojedinih društveno-povijesnih razdoblja u razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
 2. Student će moći usporediti i komentirati društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta u razdoblju staroga i srednjega vijeka.
 3. Student će moći analizirati značaj povijesnoga i društvenoga konteksta za razvoj i mijene unutar velikih kulturnih, književnih, religijskih formacija na tlu indijskoga potkontinenta u njegovoj ranijoj razvojnoj fazi.
 4. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim kulturnim pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni i politički kontekst povijesti indijskoga potkontinenta u starome i srednjem vijeku.
 5. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim jezičnim, književnim, religijskim i kulturnim i pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja, audio i vizualna pomagala u vidu powerpoint prezentacija i kratkih filmova.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Stein, Burton: A History of India, Oxford, 2010.
Dopunska literatura
 1. Basham, A.L.: The Wonder that was India, New York, 1959., str.1-231
 2. Kulke, D.&D. Rothermund: A History of India, London&New York, 1995.
 3. McIntosh, Jane: The Ancient Indus Valley: New Perspectives, Santa Barbara/Denver/Oxford: ABC-CLIO, 2008.
 4. The Indo-Aryans of Ancient South Asia, ed. by G. Erdosy, New York, 1995.
 5. Possehl, Gregory L.: The Indus Civilization, New York, 2003.
 6. Smith, Vincent A: Early History of India, Oxford, 1967.
 7. Smith, Vincent A.: The Oxford History of India, Oxford, 1967.
 8. Thapar, Romila: A History of India 1, Harmondsworth, 1966.
 9. Wheeler, Mortimer: The Indus Civilization, Cambridge, 1968.
 10. Wolpert, Stanley: A New History of India, Oxford, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar