Naziv
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215672
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s bogatom povijesti indijskog potkontinenta, od srednjovjekovnih hinduističkih kraljevstava, preko prodora islamskih osvajača iz Afganistana i središnje Azije pa sve do britanske kolonijalne vlasti, oslobođenja i suvremene Indije. Cilj je kolegija također omogućiti studentima shvaćanja konteksta u kojem bi mogli razumjeti problem suvremene Indije.
Sadržaj
 1. "Gurjare"-Pratihare na SZ. U Bengalu Pale i Sene. Na Dekanu dinastije Calukya, Yadave; Cole i Hoysale na jugu.
 2. Utjecaj indijskih religija izvan Indije – Tibet i JI Azija.
 3. Mala kraljevstva na Sjeveru. Arapi u Sindhu.
 4. Prodori Mahmuda od Ghaznija. Muhammad od Ghura. Jačanje muslimanske moći u sjevernoj Indiji.
 5. Delhijski sultanat. Vijayanagar. Dekanski sultanati.
 6. Babur i uspostava Moghulskoga carstva.
 7. Moghuli od Humayuna do Aurangzeba.
 8. Europljani u Indiji. Jačanje Maratha i slabljenje moći kasnijih Moghula.
 9. Britanska Istočno indijska tvrtka. Bitka kod Plasseya i širenje vlasti Istočnoindijske tvrtke.
 10. Indijski ustanak 1857. Britanska kolonijalna vlast.
 11. Nacionalni i religijski reformatorski pokreti; Bengalska renesansa. Indijski nacionalni kongres. Muslimanska liga.
 12. Gandhi. Amritsar. Samostalnost Indije 1947. Podjela Indije i Pakistana.
 13. Indija nakon nezavisnosti: Nehru. Kašmir. Političke stranke, ratovi s Pakistanom.
 14. Atentat na Indiru Gandhi. Politička zbivanja od 1984. do gospodarskih reformi 1991.
 15. Indija danas.

Ishodi učenja
 1. Student će moći izdvojiti, a zatim i opisati specifičnosti pojedinih društveno-povijesnih razdoblja u kasnijem razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
 2. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim kulturnim pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni i politički kontekst povijesti indijskoga potkontinenta u novome vijeku i suvremeno doba.
 3. Student će moći analizirati značaj povijesnoga i društvenoga konteksta za razvoj i mijene unutar velikih kulturnih, književnih, religijskih formacija na tlu indijskoga potkontinenta u njegovoj kasnijoj razvojnoj fazi.
 4. Student će moći usporediti i komentirati društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta u razdoblju novoga vijeka i modernoga doba.
 5. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim jezičnim, književnim, religijskim i kulturnim i pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja, audio-vizualna pomagala, kratki filmovi.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Stein, Burton: A History of India, Oxford, 2010.
Dopunska literatura
 1. Buttala, Urvasi: The other Side of silence: voices from the Partition of India, New Delhi, 1998.
 2. Hansen, Waldemar: The Peacock Throne. The Drama of Mogul India, New Delhi, 1996.
 3. Hall, Richard: Empires of the Monsoon: A History of the Indian Ocean and its invaders, London, 1998.
 4. Kulke, D.&D. Rothermund: A History of India, London&New York, 1995.
 5. Lawson, Philip: The East India Company, London&New York, 1994.
 6. Richards, John F.: The Mughal Empire, Cambridge, 1993.
 7. Sarkar, Sumit: Modern India 1885-1947, London, 1989.
 8. Spear, Percival: A History of India 2, Harmondsworth, 1970.
 9. Stern, Robert W.: Changing India: Bourgeois Revolution on the Subcontinent, Cambridge, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar