Naziv
Marx i marksističke filozofije - seminar: Socijalna reprodukcija i marksistički feminizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
215586
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata/ica s marksističko-feminističkim tradicijama i raspravama te osnovama teorije socijalne reprodukcije. Stjecanje sposobnosti analize marksističko-feminističkih djela te kritičkog promišljanja osnovnih društveno-ekonomskih dinamika u okviru procesa opresije i eksploatacije.
Sadržaj
 1. Uvodna rasprava.
 2. Pojmovni instrumentarij: rod-spol-klasa.
 3. Historijske inačice (August Bebel, Friedrich Engels, Karl Marx).
 4. Inicijalne analize odnosa roda i klase (Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Eleanor Marx).
 5. Tradicija socijalističkog feminizma (Barbara Ehrenreich).
 6. Tradicija materijalističkog feminizma (Christine Delphy).
 7. Određivanje marksističkog feminizma (Cinzia Arruzza).
 8. Određivanje transrodnog i queer marksizma (Jules Joanne Gleeson, Peter Drucker).
 9. Teorija socijalne reprodukcije Karla Marxa i Rose Luxemburg.
 10. Teorija socijalne reprodukcije Karla Marxa i Rose Luxemburg.
 11. Teorija socijalne reprodukcije – autonomistička tradicija (Selma James, Silvia Federici).
 12. Teorija socijalne reprodukcije – autonomistička tradicija (Selma James, Silvia Federici).
 13. Teorija socijalne reprodukcije – unitarna teorija (Lise Vogel, Tithi Bhattacharya).
 14. Teorija socijalne reprodukcije – unitarna teorija (Lise Vogel, Tithi Bhattacharya).
 15. Zaključna diskusija.

Ishodi učenja
 1. Moći argumentirati svoje mišljenje.
 2. Biti u stanju kritički i feministički prosuđivati.
 3. Objasniti historijske i teorijske razlike pojedinačnih marksističko-feminističkih tradicija.
 4. Izložiti usmeni referat pred publikom.
Metode podučavanja
Uvodna predavanja;
grupne rasprave i interakcija sa studentima;
seminari;
individualni i grupni domaći uradci.
Metode ocjenjivanja
Izlaganje seminara i obavezni tjedni studentski izvještaji o čitanju, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. August Bebel. 1913. Žena i socijalizam. Zagreb: Naša snaga.
 2. Friedrich Engels. 1973. Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države. Zagreb: Naprijed.
 3. Friedrich Engels i Karl Marx. 1844. “The Holy Family or Critique of Critical Criticism”, dostupno na: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/index.htm.
 4. Karl Marx. 1947. Kapital. Kritika političke ekonomije I, Zagreb: Kultura.
 5. Karl Marx. 1947. Kapital. Kritika političke ekonomije II, Zagreb: Kultura.
 6. Clara Zetkin. 1906. “The Question of Woman Suffrage”, dostupno na: https://speakingwhilefemale.co/womans-vote-zetkin/?fbclid=IwAR0qcWcD-CMB8z0DyWCPkxWyVjS9sjAcSfSi—b-P56IqRjAjl3Zw8qfVf8.
 7. Alexandra Kollontai. 1920. “Communism and the Family”, dostupno na: https://www.marxists.org/archive/kollonta/1920/communism-family.htm
 8. Eleanor Marx. 1886. “The Woman Question”, dostupno na: https://www.marxists.org/archive/eleanor-marx/works/womanq.htm.
 9. Barbara Ehrenreich. 1976. “What is Socialist Feminism?”, dostupno na: https://www.marxists.org/subject/women/authors/ehrenreich-barbara/socialist-feminism.htm.
 10. Christine Delphy. 1980. “A Materialist Feminism is Possible”, Feminist Review, No. 4 (1980), str. 79-105.
 11. Cinzia Arruzza. 2015. “Rod kao društvena temporalnost: Butler (i Marx)”, dostupno na: http://slobodnifilozofski.com/2017/01/rod-kao-drustvena-temporalnost-butler-i-marx.html.
 12. Cinzia Arruzza. 2013. Dangerous Liaisons. The marriages and divorces of Marxism and Feminism. Pontypool: Merlin Press Ltd.
 13. Jules Joanne Gleeson, Elle O'Rourke, Jordy Rosenberg. 2021. Transgender Marxism. New York: Pluto Press.
 14. Peter Drucker. 2019. “Queer Marxism”, dostupno na: https://www.historicalmaterialism.org/reading-guides/queer-marxism-peter-drucker.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar