Naziv
Nekropole, grobovi i pogrebni običaji na području antičkog Ilirika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
215580
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u razvoj nekropola, tipove grobova i pogrebne običaje antičkog svijeta s naglaskom na stanje istraživanja antičkih nekropola u Hrvatskoj.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Načini sahranjivanja i pogrebni običaji u antici
 3. Smještaj i organizacija antičkih nekropola
 4. Tipovi grobova I
 5. Tipovi grobova II
 6. Nadgrobni spomenici – mauzoleji, sarkofazi i stele
 7. Grobni inventar i pogrebna umjetnost
 8. Nekropole grčke kolonije Issa na Visu
 9. Salonitanske nekropole
 10. Ostale antičke nekropole na otocima, u priobalju i unutrašnjosti Dalmacije
 11. Antičke nekropole Istre i sjevernog Jadrana
 12. Antičke nekropole sjeverne Hrvatske
 13. Antičke nekropole Siscije, Murse i Cibala
 14. Locus sepulturae – topografska analiza mjesta ukopa
 15. Tehnologija u službi dokumentiranja antičkih nekropola

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske.
 2. Studenti će moći nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe.
 3. Studenti će moći primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku.
 4. Studenti će moći primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala.
Metode podučavanja
Predavanja + prezentacije u programu PowerPoint
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. A. Audin, „Inhumation et incineration“, Latomus, 19/3, 1960, 518-532.
 2. N. Cambi, „Salona i njene nekropole“, Radovi FFZd, 25(12), Zadar 1986, 61-108.
 3. V. Girardi-Jurkić, K. Džin, Sjaj antičkih nekropola Istre, katalog izložbe, Pula 2003.
 4. Z. Gregl, Rimske nekropole sjeverne Hrvatske, katalog izložbe, Zagreb 1997.
 5. T. Leleković, „Cemeteries“, u: B. Migotti (ur.), The Archaeology of Roman Southern Pannonia – The state of research and selected problems in the Croatian part of the Roman province of Pannonia, Oxford 2012, 313-357.
 6. J. M. C. Toynbee, Death and Burial in the Roman World, New York 1971.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar