Naziv
Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
215610
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Najistaknutija egipatska božanstva tijekom helenizma reinterpretirana su u duhu grčke
religije, a njihovi su kultovi dobili nova obilježja. Izida i Serapis, zaštitnici vladara i iscjelitelji, njihov sin Harpokrat, Anubis te druga božanstva prihvaćeni su u grčkom, a potom rimskome svijetu pa su njihovi kultovi posvjedočeni i na hrvatskome povijesnom prostoru. Cilj kolegija je, na temelju analize i interpretacije epigrafskih i materijalnih vrela, objasniti narav navedenih božanstava u rimskome kontekstu, obilježja njihovih rituala i svetkovina, dužnosti kultnih službenika te aktivnosti sljedbenika. Rastumačit će se veze s drugim božanstvima te razlozi i važnost carske propagande njihovih kultova.
Sadržaj
 1. Egipatske kozmogonije
 2. Izida i Oziris u faraonskom Egiptu
 3. Trijada Izida, Serapis i Harpokrat u ptolemejskom Egiptu
 4. Izidini kultovi u grčkom svijetu. Svetište i kultna praksa na Delu
 5. Izidini kultovi u rimskome svijetu. Svetišta u Pompejima i Rimu
 6. Carska propaganda Izidinih kultova
 7. Izidine rimske svetkovine
 8. Misterijski obredi Izidi u čast
 9. Sljedbenici Izidinih kultova
 10. Izidini kultovi u X. italskoj regiji
 11. Izidini kultovi u Panoniji
 12. Izidini kultovi u Dalmaciji
 13. Posjet Arheološkom muzeju u Zagrebu
 14. Izida i božice slične naravi
 15. Izida i kršćanstvo

Ishodi učenja
 1. prepoznati povijesne fenomene, procese i strukture u starom svijetu
 2. objasniti dinamiku promjena i ljudskih iskustava u vremenu i prostoru
 3. rastumačiti i uspoređivati podatke iščitane iz antičkih pisanih i predmetnih izvora
 4. uspoređivati različite interpretacije povijesnih procesa i događaja
 5. vrednovati povijesne izvore i literaturu s obzirom na njihovu vjerodostojnost i perspektivu
 6. predstaviti stavove o povijesnim događajima, pojavama i procesima
Metode podučavanja
frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Laurent Bricault, Atlas de la diffusion des cultes isiaques, Paris: De Boccard 2001.
 2. Petar Selem, Izidin trag, Split: Književni krug 1997.
Dopunska literatura
 1. Petar Selem i Inga Vilogorac Brčić, ROMIS: Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani, Zagreb: FF Press 2012.
 2. Petar Selem i Inga Vilogorac Brčić, ROMIC I: Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I, Zagreb: FF Press 2015.
 3. Petar Selem i Inga Vilogorac Brčić, ROMIC II: Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II, Zagreb: FF Press 2018.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar