Naziv
Njemački jezik i film
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
215593
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s poviješću njemačkog filma i suvremenom filmskom scenom; nabrojati najvažnije filmove, redatelje i glumce u zemljama njemačkoga govornog područja; upoznati studente s metodama i tehnikama kreativnog pisanja u okviru performativne prekretnice u didaktici njemačkog kao stranog jezika; osposobiti ih za kompetentnu pripremu pismenog i usmenog izražavanja na njemačkom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvod: Početak europskog kina
 2. Povijest filma u zemljama njemačkoga govornog područja: Od nijemog filma do zvučnog filma
 3. Povijest filma u zemljama njemačkoga govornog područja: Osnivanje i razvoj "Universum Film AG"
 4. Povijest filma u zemljama njemačkoga govornog područja: Osnivanje i razvoj "Universum Film AG"
 5. Povijest filma u zemljama njemačkoga govornog područja: Filmovi u doba nacionalsocijalizma
 6. Povijest filma u zemljama njemačkoga govornog područja: "Trümmerfilme"
 7. Povijest filma u zemljama njemačkoga govornog područja: "Heimatfilme"
 8. Povijest filma u zemljama njemačkoga govornog područja: "Der Neue Deutsche Film" (JDF) / Novi film
 9. Povijest filma u zemljama njemačkoga govornog područja: Berlinska škola novog njemačkog filma
 10. Suvremeni filmovi, redatelji i glumci u zemljama njemačkoga govornog područja
 11. "Tatort" i ostale serije u zemljama njemačkoga govornog područja
 12. Kreativno pisanja: Definicija, karateristike, metode, tehnike i svrha kreativnog pisanja u nastavi stranog jezika
 13. Kreativno pisanja: Definicija, karateristike, metode, tehnika i svrha kreativnog pisanja u nastavi stranog jezika
 14. Osnove snimanje filma
 15. Osnove snimanje filma

Ishodi učenja
 1. Identificirati razlicite fonološke strukture i procese u standardnom njemackom jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija.
 2. Opisati internu strukturiranost njemackog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije.
 3. Primijeniti sintakticko nazivlje i kategorije te identificirati i analizirati recenicne strukture.
 4. Upotrijebiti morfološki, sintakticki, semanticki i stilisticki ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemackog jezika.
Metode podučavanja
Praktične vježbe, pojedinačni rad, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava, zajednička analiza egzemplarnih tekstova, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, pismeni radovi o određenim filmovima, pismeni ili usmeni ispit, pisanje fiimskog skripta i snimanje kratkog filma.

Obavezna literatura
 1. Hickethier, Kurt: Film- und Fernsehanalyse. Metzler 4. Aufl.: 2007.
 2. Jacobsen, Wolfgang u. Anton Kaes und Hans Helmut Prinzler (Hg.): Geschichte des deutschen Films. 2.aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart u. Weimar: Metzler: 2004.
 3. Koebner, Thomas (Hg.): Reclams Sachlexikon des Films. Reclam: 2011.
 4. Monaco, James: Film verstehen: Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der Neuen Medien. Rororo: 2009.
 5. Wedel, Michael: Filmgeschichte als Krisengeschichte: Schnitte und Spuren durch den deutschen Film.Transcript: 2010.
 6. Welke, Tina u. Faistauer, Renate (Hg.): Lust auf Film heißt Lust auf Lernen: Der Einsatz des Mediums Film im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Wien: Praesens-Verlag: 2010.
 7. Rogge, Axel: Die Videoschnitt-Schule. Tipps und Tricks für spannendere und überzeugendere Filme. Bonn: Galileo Design 3. Aufl. 2010.
 8. Ortheil, Hanns-Josef: Kreatives Schreibens: Duden (4 Bände): 2011.
 9. Baurmann, Jürgen: Schreiben - Überarbeiten - Beurteilen: Ein Arbeitsbuch zur Schreibdidaktik. Seelze: 2006.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar