Naziv
Povijest filozofije - seminar: Platon, Fileb
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
215663
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Seminar je posvećen proučavanju i tumačenju Platonovog kasnog dijaloga Fileb. Kako naznačuje antički podnaslov dijaloga, Platon u njemu izlaže svoj nauk o ugodi ili nasladi (hēdonē), koji je na drugi način ranije izložen u Gorgiji i 9. knjizi Politeje, a sada se utemeljuje u nauku o prvotnim počelima svega jesućega: granici, onom neograničenom, uzroku ograničavanja i onom ograničenom, koji po svojem ontologičkom rangu prethodi „nauku o idejama“ sadržanom u Platonovim srednjim dijalozima. Razlikovanje vrsta ugode vodi do razmatranja dijalektike kao najvišega od svih znanja koje razabire ideje na osnovi odnosa između jednoga i mnoštva, te je u stanju doprijeti do uvida i u sama prvotna počela. Dok je na početku dijaloga ono dobro shvaćeno pod vidom najboljeg života čovjeka, u kojem se ponajprije kroz filozofiju skladno sjedinjuju mudrost i ugoda, nasuprot krajnostima hedonizma i racionalističkog asketizma, na koncu se dospijeva do širega pogleda, u kojem se ono dobro shvaća kao temeljni vid počela svega jesućega, tj. poistovjećuje se s granicom kao mjerom, te se prepoznaje u svojoj trostrukom načinu pojavljivanja kao primjerenost, ljepota i istina.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Prva rasprava iz Fileba
 3. Druga rasprava
 4. Treća rasprava
 5. Četvrta rasprava
 6. Peta rasprava
 7. Šesta rasprava
 8. Sedma rasprava
 9. Osma rasprava
 10. Deveta rasprava
 11. Deseta rasprava
 12. Jedanaesta rasprava
 13. Dvanaesta rasprava
 14. Trinaesta rasprava
 15. Završna diskusija

Ishodi učenja
 1. Spoznati ishodišta grčke filozofije
 2. Razumjeti kontekst Platonovih rasprava
 3. Usporediti grčke izvore s današnjima
 4. Kritički propitati odnose između antičke i suvremene filozofije
Metode podučavanja
predavanje, studentska izlaganja i referati
Metode ocjenjivanja
seminarski radovi i konzultacije

Obavezna literatura
 1. Platon, Fileb, u: Platon, Fileb / Teetet, Zagreb, 1979.
Dopunska literatura
 1. Brisson, L., Le même et l’autre dans la structure ontologique du Timée de Platon. Un commentaire systématique du Timée de Platon, Paris, 1974.
 2. Gosling, J. C. B., Plato, Philebus, Oxford, 1975.
 3. Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije, sv. 5: Kasni Platon i Akademija, Zagreb, …
 4. Migliori, M., L’uomo fra piacere, intelligenza e Bene. Commentario storico-filosofico al Filebo di Platone, Milano, 1993.
 5. Platonis Opera, vol. 2, ed. J. Burnet, Oxford, 1957.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar