Naziv
Računarska lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
215531
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Student će dobiti temeljna znanja iz discipline računalne obrade prirodnih jezika i bit će osposobljen da može samostalno modelirati postupke leksičke i sintaksne analize prirodnih jezika. Također će znati koristiti alate za ekstrahiranje informacija iz tekstova rečenica napisanih u prirodnom jeziku.
Sadržaj
 1. Što je i čime se bavi RL?
 2. Korpusi; evaluacija i mjere (zlatni standard, PARSEVAL, preciznost, odziv, f-mjera); Alat NooJ; Kako crtamo gramatike
 3. Korištenje alata za obradu jezika; postavljanje upita nad tekstom; grafičko /tekstualno sučelje
 4. POS označavanje: statistički i ne-statistički pristup
 5. POS označavanje i rječnici; flektivne i derivacijske gramatike (opis paradigmi); ugniježđena pravila
 6. Generiranje riječi; prepoznavanje novih riječi iz već postojećih; produktivna morfologija (posebne oznake u prepoznavaču/označivaču; operacija provjere jednakosti; varijable; provjera rezultata i traženje grešaka)
 7. Višesložni izrazi (rječnik, gramatika); jezične varijacije
 8. Regularne gramatike
 9. Bezokolinske gramatike
 10. Kontekstne gramatike
 11. Regularni izrazi
 12. NLP EKSPERTI u analizi društvenih medija 1 - projektni zadatak
 13. NLP EKSPERTI u analizi društvenih medija 2 - projektni zadatak
 14. NLP EKSPERTI u analizi društvenih medija 3 - projektni zadatak
 15. NLP EKSPERTI u analizi društvenih medija 4 - projektni zadatak

Ishodi učenja
 1. izraditi rječnik za strojnu obradu teksta
 2. dizajnirati morfološku gramatiku
 3. dizajnirati sintaksnu gramatiku
 4. evaluirati sustav za obradu jezika
 5. ekstrahirati informacije iz teksta
 6. analizirati rezultate algoritma za obradu jezika
 7. Predlagati koncepte, mogućnosti i razviti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 8. Sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja
Metode podučavanja
1. izravno poučavanje
2. samostalno učenje
3. poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
4. ERR okvir za poučavanje
Metode ocjenjivanja
1. kratki testovi znanja
2. projektni zadatci
3. sudjelovanje na nastavi

Obavezna literatura
 1. Jurafsky, D.; Martin, J.H.: Speech and language processing: an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition, 2009.
 2. Silberztein, M.: Formalizing Natural Languages: The NooJ Approach, Wiley, 2016.
Dopunska literatura
 1. Clark, A.; Fox, C.; Lappin, S. (eds.): The handbook of computational linguistics and natural language processing, 2010.
 2. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • sintaksna analiza i primjene, Element, Zagreb, 2012.
 3. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • regularni izrazi, gramatike, automati, Element, Zagreb, 2012.
 4. Grishman, R.: Computational linguistics: an introduction, Cambridge University Press, 1986.
 5. Harris, M.D.: Introduction to Natural Language Processing. Prentice Hall, 1985.
 6. Lawer, J.M.; Dry, H.A. (eds.): Using computers in linguistics: a practical guide, 1998.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar