Naziv
Radionica kreativne nastave povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
215576
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.
Sadržaj
 1. Seminar posvećen analizi nastavne prakse i usavršavanju nastavničkih kompetencija. (15 sati)
 2. b
 3. t
 4. r
 5. f
 6. e
 7. s
 8. w
 9. e
 10. w
 11. r
 12. w
 13. e
 14. w
 15. w

Ishodi učenja
 1. Oblikovati nastavne aktivnosti koje su usmjerene prema razvijanju viših kognitivnih procesa.
 2. Oblikovati nastavne aktivnosti za učenike različitog uzrasta i različitih potreba i prioriteta.
 3. Kompetentno primjenjivati široki spektar nastavnih strategija i metoda u oblikovanju nastave povijesti.
 4. Razviti sposobnost analize i samoanalize nastave povijesti.
 5. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
 6. Pripremiti različite formate terenske nastave usmjerene na smisleno i aktivno učenje.
 7. Oblikovati terensku nastavu na mjestima stradanja i sjećanja u skladu sa međunarodnim preporukama i uzusima struke.
Metode podučavanja
metoda čitanja i rada na tekstu, metoda demonstracije, metoda razgovora i diskusije, metoda rješavanja problema
Metode ocjenjivanja
Završni rad sastoji se od pripreme za nastavne sate koji se izvode u sklopu terenske nastave na mjestu stradanja i sjećanja i popratnog eseja u kojem se objašnjavaju obrazovni i didaktički izbori. Ocjena završnog rada je opisna.

Obavezna literatura
 1. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014.
 2. Marzano R.J., D.J. Pickering, J.E. Pollock, Nastavne strategije, Zagreb, 2006.
 3. L. Anderson (ur.), Poučavanje za učenje: priručnik za nastavnike usmje rene na postignuća, Thessaloniki, 2014
 4. Jensen E., Različiti mozgovi, različiti učenici. Kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire
 5. S. Koren, „Što je danas metodika nastave povijesti? “, u Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu, ur. D. Milanović, A. Bežen, V. Domović, Zagreb, 201 3), 126-147.
 6. K. Jenkins, Promišljanje historije (Zagreb, 2008.)
 7. Službeni dokumenti (programi, pravilnici itd.), Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij