Naziv
Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
215551
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznvanje s osnovnim pojmovima, problemima i metodologijom povijesti žena i rodne povijesti općenito i naznačiti glavne smjernice istraživanja vezane za 19. i 20. stoljeće.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku i metodologiju istraživanja rodne povijesti i povijesti žena i osnovne procese razdoblja.
 2. Uzbudljiva povijest povijesti žena. Razvoj povijesti žena i obrada termina: rod/ spol/ patrijarhat, feminizam.
 3. "Separatne sfere“ i pojam privatnog i javnog tijekom 19. i 20. stoljeća.
 4. Zakonski okvir položaja žena: analiza i komparacija građanskih i krivičnih zakonika. Razvoj i promjene u zakonicima. Pojmovi: muževljeva i očinska vlast.
 5. Odrastanje i privatan položaj žena tijekom 19. stoljeća. Pojmovi: brak, majčinstvo, klasa.
 6. Odrastanje i privatan položaj žena tijekom 20. stoljeća. Pojmovi: "moderna žena", "nova žena", seksualna revolucija, kućanica, dvostruka opterećenost.
 7. Reforma obrazovnog sustava i njezin utjecaj na položaj žena-: osnovne karakteristike i usporedba obrazovanja djevojaka tijekom 19. i 20. stoljeća. Prati se prodor u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje.
 8. Utjecaj industrijalizacije na proces zapošljavanja žena. Prati se stopa zaposlenosti i prodor u određena zanimanja, utjecaj socijalne pripadnosti, dobi i obiteljskog stanja na ulazak u svijet rada. Reakcije javnosti na prodor žena u plaćena zanimanja
 9. Žene u procesu stvaranja potrošačkog društva: masovni mediji i ženski identiteti.
 10. Rod i nacija: uloga žena i utilizacija roda u procesu stvaranja nacije.
 11. Utjecaj rata na položaj žena: Prvi svjetski rat; Drugi svjetski rat; Domovinski rat. Žene u ratu.
 12. Sufražetski i feministički pokret. Politička prava u socijalizmu.
 13. Ženske udruge tijekom 19. i 20. stoljeća.
 14. Istaknute žene tijekom 19. i 20. stoljeća.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati prepoznati i objasniti osnovnie pojmove ženske i rodne i povijesti. (PV404)
 2. Studenti će znati istraživati utjecaj političkih, pravnih, obrazovnih i ekonomskih procesa na položaj žena tijekom 19. i 20. stoljeća (PV416)).
 3. Studenti će znati imenovati ključne predstavnike historiografije povijesti žena i rodne povijesti i njihove glavne teze. (PV 409)
 4. Studenti će razviti vještinu analitičkog čitanja historiografskih tekstova. (PV 429)
Metode podučavanja
Kombinira se metoda izlaganja, diskusije i analize problema na temelju relevantnih tekstova.
Metode ocjenjivanja
Vrednuje se sudjelovanje na nastavi, pismeni rad (esej) i samsotalni rad.

Obavezna literatura
 1. Feldman, Andrea (ur.). Žene u Hrvatskoj. Ženska i kulturna povijest. Zagreb.2004., str. 157-260
 2. Iveljić, Iskra. Očevi i sinovi. Zagreb, 2007., str. 278-324.
 3. Sklevicky, Lydia. Konji žene i ratovi. Zagreb, 1996., 25-63; 211-261.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar