Naziv
Sanskrtska konverzacija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
215596
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti savladaju osnovu komunikacije na razgovornom sasnkrtu.
Sadržaj
 1. Uvod u govorni sanskrt, morfološke i sintaktičke osobine govornoga sanskrta.
 2. Devanagarsko pismo: pisanje i čitanje znakova
 3. Devanagarsko pismo: pisanje i čitanje složenih znakova (ligatura)
 4. Pozdravljanje, predstavljanje.
 5. Prezent glagola "biti", jednostavne izjavne rečenice i red riječi.
 6. Osobne, upitne i odnosne zamjenice.
 7. Dani u tjednu, dijelovi dana, koliko je sati. Neodređene zamjenice
 8. Moja obitelj, izraživanje posjedovanja.
 9. Predmeti u svakodnevnoj upotrebi, dijelovi tijela.
 10. Prošlo vrijeme glagola „biti".
 11. Predmeti u svakodnevnoj upotrebi, pribor za jelo, u restoranu. Glagol "trebati".
 12. Tjelesni osjeti i tegobe, raspoloženja. Glagol "morati"
 13. Opisivanje svakodnevnih radnji. Apsolutiv.
 14. Vještine. Glagol "znati".
 15. Ponavljanje gradiva obrađenog tijekom semestra, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student će moći čitati i pisati devanagarskim pismom.
 2. Student će moći upotrijebiti osnovne komunikacijske obrasce u govornoj komunikaciji.
 3. Student će moći primjeniti stečeno znanje iz morfologije i fonologije u sklapanju jednostavnih rečenica.
 4. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u staroindoarijskom (vedskom i sanskrtu) i srednjoindijskim jezicima (prakrtima) i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe, razgovorne vježbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Andrijanić, Ivan (2019) Gramatika sanskrta, Zagreb: Školska knjiga
 2. Coulson, Michael (1976-2003) Teach yourself Sanskrit, London: Hodder & Stoughton
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar