Naziv
Sanskrtski seminar - niži 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215664
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je seminara ponoviti sanskrtsku gramatiku putem čitanja konkretnih tekstova koji dobro ilustriraju pojedine gramatičke cjeline. Utvrditi i naučiti praktično primijeniti znanje koje su studenti stekli na kolegiju Osnove sanskrtske gramatike.
Sadržaj
 1. Uvježbavanje čitanja teksta s prepoznavanjem i primjenom glasovnih promjena (sandhija)
 2. Ustroj sanskrtske rečenice, -a deklinacija; čitanje teksta
 3. - ā-deklinacija (ž. r.); pregled padeža; pokazne zamjenice; čitanje teksta
 4. Imenske osnove na -i i -u; upitne i odnosne rečenice i odgovarajuće zamjenice i zamjenički pridjevi; - čitanje teksta
 5. Deklinacija osnova na -ī; pregled prezentskih glagolskih razreda; - čitanje teksta
 6. Pregled prezentskih glagolskih razreda (nastavak) - čitanje teksta
 7. Pregled glagolskih razreda (nastavak) - čitanje teksta
 8. Deklinacija osnova na -ṛ; glagolski pridjevi; gotovi particip; - čitanje teksta
 9. Osnove na - ant; - mant; -vant; gerund; aktivni gotovi particip; imperativ; - čitanje teksta
 10. Osnove na -in; imenske složenice (početak); čitanje teksta
 11. Infinitiv; imenske složenice - nastavak; - čitanje teksta
 12. Imenske složenice; optativ; - čitanje teksta
 13. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta
 14. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta
 15. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno prepoznavati oblike u sanskrtskom tekstu.
 2. Student će moći samostalno razumijeti i prevoditi tekst koji obuhvaća gramatičke cjeline obrađene u prvom i drugom stupnju seminara.
 3. Student će moći analizirati i prevoditi tekstove koje će dobiti kao zadatak na bilo kojem kasnijem sanskrtskom seminaru tijekom studija.
 4. Student će moći jasno protumačiti gramatičke kategorije koje su spomenute tijekom seminara.
Metode podučavanja
Predavanje uz brojne izdvojene primjere. Čitanje i analiza teksta koji ilustrira pojedinu gramatičku cjelinu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra. Ispit obuhvaća pismenu analizu i prevođenje dijelom poznatog teksta koji je obrađen tjekom semestra na seminaru, a dijelom nepoznatog teksta primjerene težine za očekivano znanje studenata.

Obavezna literatura
 1. Goldman, R. P., & Sutherland Goldman, S. J. (2004). Devavāṇīpraveśikā: an introduction to the Sanskrit language. Berkeley: Center for South Asia Studies, University of California 
Dopunska literatura
 1. Andrijanić, Ivan (2019.): Sanskrtska gramatika. Osove. Školska knjiga, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar