Naziv
Sanskrtski seminar - niži 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215670
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je seminara ponoviti sanskrtsku gramatiku putem čitanja konkretnih tekstova koji dobro ilustriraju pojedine gramatičke cjeline. Utvrditi i naučiti praktično primijeniti znanje koje su studenti stekli na kolegiju Osnove sanskrtske gramatike.
Sadržaj
 1. Prezentski participi (aktivni i medijalni); lokativ apsolutini; - čitanje teksta
 2. Sustav futura i futurski participi; - čitanje teksta
 3. Perfekt i participi perfekta; - čitanje teksta
 4. Sekundarne konjugacije i tvorba njihovih oblika; - čitanje teksta
 5. Sekundarne konjugacije i tvorba njihovih oblika ; - čitanje teksta
 6. Dodatne zamjenice; deklinacija i uporaba brojeva; aorist - čitanje teskta
 7. Tvorba riječi – pregled sufiksa; - čitanje teksta
 8. Deklinacija imenica na suglasničke osnove (dodatak) i na dvoglase; nepravilne deklinacije; tvorba priloga; - čitanje teksta
 9. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 10. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 11. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 12. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 13. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 14. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 15. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno prepoznavati oblike u sanskrtskom tekstu
 2. Student će moći samostalno razumijeti i prevoditi tekst koji obuhvaća gramatičke cjeline obrađene u prvom stupnju seminara
 3. Student će moći analizirati i prevoditi tekstove koje će dobiti kao zadatak na bilo kojem kasnijem sanskrtskom seminaru tijekom studija.
 4. Student će moći samostalno prevesti sa sanskrta na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
Predavanje uz brojne izdvojene primjere. Čitanje i analiza teksta koji ilustrira pojedinu gramatičku cjelinu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra. Ispit obuhvaća pismenu analizu i prevođenje dijelom poznatog teksta koji je obrađen tjekom semestra na seminaru, a dijelom nepoznatog teksta primjerene težine za očekivano znanje studenata.

Obavezna literatura
 1. Goldman, R. P., & Sutherland Goldman, S. J. (2004). Devavāṇīpraveśikā: an introduction to the Sanskrit language. Berkeley: Center for South Asia Studies, University of California.
Dopunska literatura
 1. Andrijanić, Ivan (2019.): Sanskrtska gramatika. Osove. Školska knjiga, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar