Naziv
Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
4
Šifra
215656
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija Sport u kulturi Dalekog
istoka i Indije je upoznati studente sa sportom kao fenomenom,
odnosno s njegovom ulogom i važnošću u društvima i
kulturama Dalekog istoka i Indije. Raznolikim sadržajima iz
različitih područja ukazat će se na iznimnu važnost
interdisciplinarnog pristupa sportu kao fenomenu, kao i
specifičnim regionalnim sportskim praksama. Naglasak će
biti stavljen na upoznavanje studenata sa tradicionalnim
istočnjačkim konceptima borilačkih sustava (kineskih –
Yong chun (Wing Tzun), Taiji (Taijiquan) ; japanskih –
nanbudo, aikido, judo, jujutsu; korejskih – taekwondo i sl.),
također i joge kao tipične indijske metode.
Sadržaj
 1. Indija: pojam yoga i najraniji tekstovni izvori.
 2. Indija: klasična yoga i razvoj haṭha yoge.
 3. Indija: oblikovanje moderne yoge u 19. i 20. st. i yoga na Zapadu.
 4. Sport u kulturi Kine nekad i danas.
 5. Kineske borilačke vještine iz perspektive kineske kulture: Go / Weiqi, Kineski šah / Xiangqi.
 6. Kineske borilačke vještine iz perspektive kineske kulture: Wing tzun / Kung fu
 7. Kineske borilačke vještine iz perspektive kineske kulture: Taiji / Taijiquan.
 8. Daoist techniques of cultivation of the body
 9. Povijesni razvoj japanskih borilačkih vještina
 10. Kulturološke osobitosti japanskih borilačkih vještina: Nanbudo, Aikido, Džudo, Jujutsu, Jukido Jujitsu, Japanski kickboxing, Karate i ostalo
 11. Borilačke vještine u kontekstu zen-filozofije
 12. Jezikoslovni aspekti nomenklature dalekoistočnih borilačkih vještina
 13. Korejske borilačke vještine iz perspektive korejske kulture I. - taekwondo
 14. Korejske borilačke vještine iz perspektive korejske kulture II.
 15. Završni osvrt i sinteza gradiva.

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirate osnovne pojmove tjelesnih aktovnosti u tradicijama Dalekog istoka i Indije.
 2. Student će moći objasniti prijenos istočnjačkih kinezioloških tehnika, borilačkih sustava i vještina u Europu.
 3. Student će moći prosuditi, usporediti i argumentirati: - borilačke vještiname u interkulturalnoj perspektivi, - borilačke vještine unutar filozofske tradicije i kulture - borilačke vještine u kontekstu kineziologije - povijesni razvoj istočnjačkih borilačkih sustava i vještina - ulogu tijela u borilačkim vještinama - jezik borilačkih sustava
 4. Student će moći prepoznati postojanje povezanosti kinezioloških aktivnosti i kvalitete života u raznorodnim istočnjačkim kineziološkim diisciplinama.
Metode podučavanja
Redovito pohađanje nastave; ispunjavanje propisanih
obaveza; polaganje oismenoga ispita.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Brill’s Encyclopedia of Hinduism, Vol. 3: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy (ed. Knut A. Jacobsen), Leiden-Boston: Brill 2011., str. 745–788 (dostupno u referentnoj zbirci Knjižnice A06 BRILL h-sv3)
 2. Barba, Eugenio i Nicola Savarese. 1999. A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer. London, New York: Routledge. a and Phillip B. Zarrilli”, Colloquia Humanistica, 4.
 3. Cho, Sungkyun, Udo Moening i Dohee Nam. 2012. “The Available Evidence Regarding T’aekkyon and its Portrayal as a ‘Traditional Korean Martial Art’”. Acta Koreana, 15, 2.
 4. Deshimaru, Taisen. 2009. Zen i borilačke vještine. Zagreb: Naklada Antares.
 5. Fischer-Lichte, Erika. 2005. “Reinventing Ritual: the Olympic Games”, u: Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre. London, New York: Routledge.
 6. Green, Thomas A. 2001. Martial arts of the World: An Encyclopedia. ABC-CLIO. (natuknice: India, China, Korea)
 7. Hall, David A. 2013. Encyclopedia of Japanese Martial Arts. Tokyo: Kodansha.
 8. Rafolt, Leo. 2014. “Ritual Formalism and the Intangible Body of the Japanese Koryū Budō Culture”. Narodna umjetnost, 51, 1.
 9. Rafolt, Leo. 2015. “Transcultural and Transcorporal Neighbours: Japanese Performance Utopias in Jerzy Grotowski, Eugenio Barba and Phillip B. Zarrilli”, Colloquia Humanistica, 4.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski i Ljetni semestar