Naziv
Talijanski jezik III. 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
215525
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine B2+ po ZEROJ-u
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja. Ponavljanje.
 2. Suvremena umjetnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (uzročne rečenice)
 3. Suvremena umjetnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (namjerne rečenice)
 4. Suvremena umjetnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (posljedične rečenice)
 5. Društvo - psihologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (dopusne rečenice)
 6. Društvo - psihologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (pogodbene rečenice)
 7. Društvo - psihologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (načinske rečenice)
 8. Društvo - psihologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (usporedbene rečenice)
 9. Jezik: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (vremenske rečenice)
 10. Jezik: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (ostale zavisnosložene rečenice u talijanskom)
 11. Jezik: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (ostale zavisnosložene rečenice u talijanskom)
 12. Jezik: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (ostale zavisnosložene rečenice u talijanskom)
 13. Talijanski krimić: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (ostale zavisnosložene rečenice u talijanskom)
 14. Talijanski krimić: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (ostale zavisnosložene rečenice u talijanskom)
 15. Talijanski krimić: ponavljanje tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura

Ishodi učenja
 1. Prepoznati elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) sljedeće tematike: suvremena umjetnost, psihologija i društvo, suvremeni jezik i komunikacija, književnost, običaji i osobitosti suvremenog talijanskog društva
 2. Odrediti kauzalni odnos u pisanim proznim i publicističkim tekstovima o poznatim temama
 3. Sudjelovati u razgovoru o poznatim temama bez prethodne pripreme služeći se iskazima u kojima se javljaju najčešći tipovi logičko-sintaktičkih odnosa
 4. Jasno usmeno formulirati i zastupati vlastita stajališta, doživljaje i planove
 5. Samostalno oblikovati i pismeno producirati tekst u kojemu se zastupa vlastito mišljenje ili se iskazuju doživljaji i planovi služeći se složenijim sintaktičkim strukturama
 6. Procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vješt
Metode podučavanja
Metodički pristup usredotočen je na sintaksu suvremenog talijanskog jezika s posebnim naglaskom na različite vrste rečenica kako bi se unaprijedile pisane i usmene komunikacijske vještine. Uključuje i čitanje i analizu tekstova kako bi studenti proširili vokabular, unaprijedili razumijevanje stilski različitih tekstova i bolje upoznali talijansku kulturu. Uz rad na gramatici, potiče se čitanje izabranih autentičnih književnih tekstova i novinskih članaka.
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C.M., Nuovo Magari. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Ed. Firenze, 2013
 2. Dardano M.- Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, Zanichelli, 2005
 3. Moretti G.B., L'italiano come prima o seconda lingua, Perugia, Guerra Edizioni, 2005
 4. SSensini M., La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997
Dopunska literatura
 1. Renzi I., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III, Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino, 2001
 2. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004
 3. Trifone P., Palermo M., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 200
 4. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008
 5. Deanović M., Jernej J., Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006
 6. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2020
 7. http://www.treccani.it/vocabolario/

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar