Naziv
Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
215603
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij će uvesti studente u osnove analitičkoga pristupa kazališnoj predstavi kao međupovezanoj cjelini različitih elemenata fokusirajući se na njihove sastavnice, povijesni razvoj kao i ulogu pojedinoga elementa unutar cjelokupnoga djela. Širenjem prostorno-vremenske perspektive obradit će se i slučajevi uokvirivanja stvaralačkoga procesa kao kazališne predstave te transformacije recipijenta u sustvaratelja.
Sadržaj
 1. Uvodno konstituiranje kolegija
 2. Protokol analize
 3. Glumčev izričaj: prisutni glumac
 4. Glumčev izričaj: glas, tijelo
 5. Glumčeva pojava: kostim
 6. Glumčeva pojava: šminka, maska, rekvizit
 7. Izvedbeni prostor
 8. Scenografija
 9. Scensko svjetlo
 10. Scenska glazba
 11. Novi i stari mediji u kazališnoj predstavi
 12. Djelo u nastajanju: stvaralački proces kao predstava
 13. Od gledatelja do suautora
 14. Završni komentari i izlaganja
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. uočiti i razlikovati osnovne prostorno-vremenske sastavnice kazališne predstave vezane uz izvođača i njegovu okolinu
 2. opisati povijesni razvoj pojedinačnih elemenata kazališne predstave u odnosu prema cjelini
 3. primijeniti teatrološku terminologiju u analizi pripreme i izvedbe kazališne predstave
 4. uočiti i opisati različite pristupe analizi teksta kazališne predstave
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Baronijan, Vartkes. 1981. Muzika kao primenjena umetnost. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, str. 31-48
 2. Baugh, Christopher. 2005. Theatre, Performance and Technology. Houndmills i New York: Palgrave Macmillan, str. 46-61, 94-118.
 3. Boban, Ivica. 2016. „O radionici Putovanje kroz bijelu masku“. Kazalište. Časopis za kazališnu umjetnost. Vol. XIX. Br. 67/68. str. 54-71.
 4. Dinulović, Radivoje. 2009. Arhitektura pozorišta XX veka. Beograd: Clio, str. 82-102.
 5. Fischer-Lichte, Erika. 2009. Estetika performativne umjetnosti. Sarajevo: Šahinpašić. str. 25-36
 6. Gavella, Branko. 1982. Hrvatsko glumište. Analiza nastajanja njegovog stila. Zagreb: Zora, str. 12-26, 42-51, 60-69.
 7. Kaprow, Allan. 2003. Essays on the Blurring of Art and Life. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, str. 1-9, 59-65.
 8. Lehman, Hans-Thies. 2004. Postdramsko kazalište. Zagreb, Beograd: CDU – Centar za dramsku umjetnost, TkH – Centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti, str. 305-325.
 9. Marranca, Bonnie. 2012. „Medijaturgija“. Kazalište. Časopis za kazališnu umjetnost. god. XV. br. 51-52. str. 164-169.
 10. Pavis, Patrice. 2004. Pojmovnik teatra. Zagreb: Antibarbarus
 11. Petranović, Martina. 2015. Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija. Zagreb: ULUPUH, str. 33-49.
Dopunska literatura
 1. Fischer-Lichte, Erika. 2015. Semiotika kazališta: uvodna razmatranja. Zagreb: Disput

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar