Naziv
Teorija informacijske znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
215527
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
45

Cilj
Upoznati studente s teorijom i poviješću organizacije i prikaza znanja, s metodama i tehnikama obrade dokumenata; kroz seminarski rad i vlastita istraživanja pojedinih formi znanja i komunikacijskih obrazaca – studenti trebaju razumjeti uvjetovanost pojedinih formi znanja socijalnim, tehnološkim i komunikacijskim obrascima, te spoznati metode za njihovo proučavanje.
Sadržaj
 1. Predmet informacijske znanosti (ishodišta informacijske znanosti, definicija i područje informacijske znanosti)
 2. Teorijski problemi informacijske znanosti od 1960. do 2000. godine
 3. Povijesni pregled nastanka i razvoja informacijske znanosti
 4. Pojam relevantnosti u kontekstu informacijskih znanosti.
 5. Bibliometrijski zakoni.
 6. Faktura i morfologija obavijesti
 7. Tipovi INDOK objekta
 8. Struktura i geneza informacijskih sustava
 9. Prikaz znanja
 10. Pretraživanje obavijesti: obavijesti, pogrešne obavijesti i protuobavijesti
 11. Matematičke i lingvističke metode za pretraživanje tekstova dokumenata
 12. Tipologija znanja
 13. Javno i privatno znanje
 14. Korporativno znanje
 15. Povijesno znanje

Ishodi učenja
 1. Razumjeti načela i postupke organizacije, razmjene i obrade znanja i informacija
 2. Identificirati i opisati komunikacijske obrasce razmjene znanja u ovisnosti o raspoloživim tehnologijama
 3. Primijeniti teorijske i metodološke spoznaje informacijskih znanosti za identifikaciju i obradu različitih korpusa znanja
 4. Identificirati, opisati i vrednovati pojedine tipove relevantnosti
 5. Demonstrirati poznavanje osnovnih teorijskih postavki upravljanja fondovima znanja
 6. Razumjeti i opisati razvoj i funkcioniranje informacijsko dokumentacijskih institucija (u svijetu, ali i u Hrvatskoj)
 7. Demonstrirati poznavanje metoda za istraživanje informacijskih pojava i fondova
 8. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 9. Prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 10. Interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Saračević, T. Prilozi utemeljenju informacijske znanosti. Osijek: Filozofski fakultet, 2006. (Dio I - O informacijskoj znanosti i njezinim temeljnim problemima)
 2. M. Tuđman. Teorija informacijske znanosti. 3. dopunjeno izd. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2014
 3. Introduction to information science / David Bawden and Lyn Robinson. - London : Facet, 2012. - XXX, 351 str. : ilustr. ; 24 cm. (Poglavlja 1-4; 8)
 4. Tuđman, M. Informacijska znanost-predmet, ishodišta, osnovni pojmovi. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: FF, Zavod za informacijske studije, 2004
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar