Naziv
Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
215578
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
15
Terenske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Upotpuniti sveučilišnu nastavu neposrednim dodirom s matičnom zemljom i sredinom u kojoj se govori jezik struke (ukrajinski jezik). Primijeniti znanja i vještine stečene na prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija Ukrajinskog jezika i književnosti u interakciji s izvornim govornicima ukrajinskog jezika. Obogatiti spoznaje o kulturi i tradiciji ukrajinskoga naroda. Prikupiti stručnu literaturu (udžbenici, priručnici, rječnici i preporučena literatura).
Sadržaj
 1. Lavov kao povijesno i kulturno središte. Obilazak povijesne gradske jezgre uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku.
 2. Ukrajinski barok (Lavov: obilazak spomenika srednjovjekovne i barokne arhitekture).
 3. Nacionalno sveučilište Ivana Franka u Lavovu: povijest, tradicija i sadašnjica.
 4. Posjet Muzeju ukrajinske književnosti.
 5. Uloga klasika ukrajinske književnosti u formiranju i razvoju ukrajinskog književnog jezika.
 6. Obilazak Lyčakivs'kog (Lavov) groblja uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku.
 7. Gledanje kazališne predstave.
 8. Obilazak Nacionalnog etnografskog muzeja na otvorenom Ševčenkivski gaj (Lavov), uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku.
 9. Život i stvaralaštvo Ivana Franka (posjet muzeju Ivana Franka).
 10. Institut etnologije (Lavov) kao partner Filozofskog fakulteta, upoznavanje sa zbirkom nacionalne baštine uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku.
 11. Ukrajinska suvremena jezična zbilja.
 12. Crkva u Ukrajini. Katolička, grkokatolička i pravoslavna arhitektura i slikarstvo.
 13. Posjet Povijesnom muzeju u Lavovu.
 14. Obilazak povijesne gradske jezgre uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku. Upoznavanje s nazivima u urbanoj arhitekturi.
 15. Obilazak Nacionalnog kazališta.

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 2. kroz upoznavanje s kulturom i civilizacijom Ukrajine iskazati pozitivan stav prema drugim kulturama i uvažavati etničke različitosti
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Terenska nastava
Metode ocjenjivanja
Rad studenata ocjenjuje se na kolokviju koji se polaže po završetku terenske nastave.

Obavezna literatura
 1. Pljušč, M. Ja. (2000). Sučasna ukrains'ka literaturna mova. – Kyjiv.
 2. Ukrajina. – Kolo. (1997). Zagreb: Matica hrvatska, br. 3.
 3. Kulturna baština Ukrajine. (2005). Hrvatska revija, Matica hrvatska, jesen.
 4. Paščenko, E. (1999). Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb.
 5. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 6. Zajčenko, N. F., Vorobjova S. A. (2005). Praktyčnyj kurs ukrajinskoji movy dlja inozemciv: usne movlennja. – Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. – Zagreb.
 2. Palinska, O., Turkevyč, O. (2011). Ukrajinska mova jak inozemna. KROK 1 (А1-А2), Lviv, Artos.
 3. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovaščuk, S.I. Rusanivs’kyj, V. M. – Kyjiv.
 4. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor. Busel, V.T. (2004). – Kyjiv.
 5. Istorija ukrajins’koji literatury. Kyjiv (različita izdanja).
 6. Elektronski resursi (Velykyj tlumačnyj slovnyk: http://www.sum.in.ua/ ; Lingvistyčnyj portal http://www.mova.info/; Nacional'na biblioteka Ukrajiny http://nbuv.gov.ua/; Instytut istoriji Ukrajiny http://www.history.org.ua/; Izbornyk http://litopys.org.ua/; Ukrinform http://www.ukrinform.ua/; LitAkcent http://litakcent.com/; Bukvojid http://bukvoid.com.ua/; Instytut filologiji KNU http://philology.knu.ua/; Poetyka http://poetry.uazone.net/).

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar