Naziv
Ukrajinska književnost 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
223627
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s formiranjem i razvojem stare ukrajinske književnosti te značajnim spomenicima toga doba. Stara ukrajinska književnost, kao jedna od sastavnica programa preddiplomskog studija, daje osnove stare ukrajinske književnosti, sistematizira znanja stečena na kolegiju Ukrajinska usmena književnost, priprema studente za ovladavanje književnim naslijeđem Ukrajine.
Sadržaj
 1. Kronološki okvir, preduvjeti nastanka starije ukrajinske književnosti i prvi spomenici starije ukrajinske književnosti.
 2. Glavna obilježja starije ukrajinske književnosti, jezik djela, širenje pismenosti u Kijevskoj Rusi. Žanrovi i poetika.
 3. Povijest minulih godina, kontekst i etape nastanka djela.
 4. Povijest minulih godina, poetika i sadržaj.
 5. Kijevski ljetopis, Galičko-volinjski ljetopis
 6. Kijevo-pečerski paterik
 7. Oratorsko-propovjednička proza, Slovo o zakonu i milosti Ilariona Kijevskog
 8. Žitije i hoždenije Danila Palomnika. Žanrovska obilježja hoždenija.
 9. Prijevodna književnost Kijevske Rusi (religiozno-kršćanska i svjetovna djela)
 10. Hagiografska i poučna proza Kijevske Rusi (Pouke Volodimira Monomaha).
 11. Slovo o vojni Igorevoj, kontekst nastanka i poetika djela
 12. Slovo o vojni Igorevoj, analitičko čitanje.
 13. Molenije Danila Zatočenika
 14. Periodizacija starije ukrajinske književnosti po Dmitru Čiževskom i Mihajlu Gruševskom
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 2. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u ukrajinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
Metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Чижевський Д.І. Історія української літератури. Київ, ВЦ Академія, 2003.
 2. Солод Ю. Українська класична література. Конспект. - Київ: Світло знань, 2008. с. 38-62 (Література Київської Русі)
 3. Білоус П. В. Історія української літератури XI – XVIII ст. Київ, ВЦ Академія, 2009.
Dopunska literatura
 1. Грушевський М. Історія української літератури. В 6-ти томах. http://litopys.org.ua/hrushukr/hrushe.htm
 2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. Київ, Либідь, 2006 .
 3. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства . Київ, ВЦ Академія, 2001.
 4. Ізборник. Літописи, Давня українська література, Літературознавство, Шевченко, Мовознавство. http://izbornyk.org.ua/
 5. Сулима М. Давня українська література: Хрестоматія. Київ, Радянська школа, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar