Naziv
Ukrajinska književnost 7
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
215511
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
60

Cilj
Upoznavanje studenata s književnopovijesnim procesom u Ukrajini, koji se odvijao u totalitarizmu, i stvaralaštvom ukrajinskih pisaca u emigraciji. Kolegij omogućuje studentu upoznavanje kulturno-povijesnoga konteksta u kojem su tekstovi nastajali, njihovo razumijevanje, ovladavanje tehnikama analize tekstova i samostalan rad.
Sadržaj
 1. VAPLITE (1926.-1928.) kao alternativa režimskoj književnosti - M. Hvyl’ovyj, M. Kuliš, M. Jalovyj i dr. Dramaturgija M. Kuliša. VUSPP (1927.-1932.) - udruženje književnika lojalnih režimu - I. Mykytenko, I. Kulyk, I. Kyrylenko i dr. Molodnjak (1926.-1932.) - L. Pervomajs’kyj, P. Usenko, A. Šyjan i dr. Dramaturgija I. Mykytenka. Komedija Solo na flauti (Solo na flejti, 1933.).
 2. Uništenje Ukrajinske akademije znanosti (1929.). Gladomor 1932.-1933. (umoreno 7-10 milijuna seljaka). Ukrajinska književnost o genocidu. Pripovijest U. Samčuka Marija (1933.) i roman V. Barke Žuti knez (Žovtyj knjaz’, 1961.).
 3. Teror nad intelektualcima. Knjiga V. Petrova (Domontovyča) Ukrajins’ki kul’turni dijači - žertvy bil’šovyc’kogo teroru (1942.), posvećena književnicima. Druga djela V. Petrova.
 4. "Utvrđivanje" metode socijalističkog realizma. Pisci u totalitarizmu. Književnici novoga vala emigracije. Njujorška grupa.
 5. Književnost u II. svjetskom ratu. Mala proza i poezija. "Ljubit’ Ukrajinu" V. Sosjure. "Kinopovisti" O. Dovženka Ukrajina u plamenu (Ukrajina v ogni, 1942.-1943.) i Priča o plamenim godinama (Povist’ polum"janyh lit, 1944.-1945.).
 6. Poslijeratna književnost. Stjegonoše (Praporonosci, 1946.-1948.) i druga djela o ratu O. Gončara, Čovjek trči nad provalijom (Ljudyna bižyt’ nad prirvoju, 1949.) i Vatreni krug (Ognenne kolo, 1953.) I. Bagrjanoga i djela drugih pisaca.
 7. Književnici drugoga vala emigracije. MUR. Lovci na tigrove (Tygrolovy, 1944.) i Getsemanski vrt (Sad Getsymans’kyj, 1950.) I. Bagrjanoga - prvi romani u svjetskoj književnosti s temom GULAG-a.
 8. Stvaralačko propitivanje O. Gončara. Roman Katedrala (Sobor, 1968.). Pitanja povijesnog sjećanja, nacionalnih i duhovnih vrijednosti. Psihološka novelistika Grygora Tjutjunnyka.
 9. L. Kostenko i D. Pavlyčko - preteče "šistdesjatnykiv". "Šistdesjatnyky" (I. Drač, V. Symonenko, V. Stus, M. Vingranovs’kyj, Je. Gucalo i dr.).
 10. Pjesništvo 70-ih - 80-ih (V. Goloborod’ko, V. Vorobjov, P. Movčan, L. Talalaj).
 11. Genderne studije kao aktualizacija feminističke ideje na ukrajinskom tlu. S. Pavlyčko, O. Zabužko, T. Gundorova i dr. Roman O. Zabužko Terenska istraživanja iz ukrajinskoga seksa (Pol’ovi doslidžennja z ukrajins’kogo seksu (1998.).
 12. Postmodernizam. Romani 90-ih Ju. Andruhovyča (Rekreaciji, Moskoviada i dr.). Postmodernistička proza i poezija. Bu-Ba-Bu i Propala gramota. Nova dramaturgija. O. Irvanec’.
 13. T. Prohas’ko, J. Izdryk i drugi predstavnici Stanislavivskog fenomena.
 14. Najnovija proza i pokušaj revizije književnog kanona. S. Žadan. J. Vynnyčuk i S. Andruhovyč. M. Matios i masovna književnost.
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 2. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u ukrajinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 4. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Izlaganje, raspravljanje, diskusija, samostalno izlaganje studenata, obrana seminarskog rada. Panoramno upoznavanje studenata s književnim procesom i njegovo "posvjedočenje" na konkretnim tekstovima i umjetničkom iskustvu sudionika toga procesa (djela, biografije, skice, eseji i dr., a također i slikarstvo, glazba, kazalište, film i dr.).
Metode ocjenjivanja
kolokviji, usmeni ispit i seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Istorija ukrajins’koji literatury XX st., I-II (1993-1995, 1998) - Kyjiv
 2. Lavrinenko, Ju (2000) Rozstriljane vidrodžennja: Antologija. - Kyjiv
 3. Antologija svitovoji literaturno-krytyčnoji dumky (1996) Za red. M. Zubryc’koji - L’viv
 4. Žyvycja: Hrestomatija ukr. lit. XX st. (1998) – Kn. II. – K.: Tvin inter
 5. Pavlyčko, S. (1999) Dyskurs modernizmu v ukrajins’kij literaturi. - Kyjiv
 6. Ukrajins’ke slovo: Hrestomatija, I-IV (1993) - Kyjiv
 7. Žulyns’kyj, M. (2011) Ukrajins’ka literatura: tvorci i tvory. – K.: Lybid’
Dopunska literatura
 1. Grabovyč, G. (1994) Velyka literatura. - Kyjiv
 2. Malanjuk, Je. (1991) Knyga sposterežen’. - Kyjiv
 3. Šereh, Ju. (1993) Tretja storoža: Literatura. Mystectvo. Ideologija. - Kyjiv

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar