Naziv
Ukrajinska usmena književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
215509
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim djelima, pojmovima i klasifikacijom ukrajinske usmene književnosti. Kolegij usmjeren na učenje i spoznaju osobitosti nastanka i razvoja ukrajinske usmene književnosti.
Sadržaj
 1. Obilježja svjetonazornog sustava ukrajinskog folklora (Pretkršćanska vjerovanja starih slavena. Magija i mitologija. Poganstvo.).
 2. Kultovi. Folklor i folkloristika. Periodizacija folklora. Smjerovi i škole folkloristike. Folklor i književnost.
 3. Kršćanstvo i njegov utjecaj na razvoj ukrajinskog narodnog usmenog stvaralaštva. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda zimskog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 4. Herojski ep. Ukrajinske dume.
 5. Herojski ep. Bylyny. Povijesne pjesme.
 6. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda proljetnog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 7. Obiteljsko obredno stvaralaštvo.
 8. Balade.
 9. Lirske pjesme.
 10. Bajke.
 11. Legende. Perekazy i buvaljščyny.
 12. Paremiografija (Povijesni razvoj paremija, vrste paremija i njihovo istraživanje). Zagonetke.
 13. Dječji folklor.
 14. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda ljetnog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 15. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda jesenskog ciklusa. Žanrovi i djela.).

Ishodi učenja
 1. kroz upoznavanje s kulturom i civilizacijom Ukrajine iskazati pozitivan stav prema drugim kulturama i uvažavati etničke različitosti
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 3. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
Metode podučavanja
Interakcija između nastavnika i studenata. Proučavanje usmene književnosti s posebnim naglaskom na upoznavanju „ teksta”. Uporaba ilustrativne građe , audio – vizualne informacije.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Mircea Eliade. (Jedan od naslova) Sveto i profano ili Mit i zbilja ili Mit o vječnom povratku.
 2. Vladimir Prop. (Jedan od naslova) Historijski korijeni bajke ili Morfologija bajke
 3. Ю. Солод. Українська класична література. Конспект. - Київ: Світло знань, 2008. - 448 с.
Dopunska literatura
 1. Istorični pisnji, Kijev, 1970.
 2. G.Nudha, Ukrajinska narodna balada, UMLŠ 1968.
 3. Istorični pisnji, Kijev, 1970.
 4. D. Poljak Makaruha, Ukrajinska usmena balada, Hrv.-ukr. društvo, Zagreb 2007.
 5. Ukrajinski narodni kazki, Kijev 1986.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar