Naziv
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
215549
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj kolegija je uvođenje različitih tipova tekstova i poboljšavanje jezičnih vještina (razvijanje rasprave, usmeno i pismeno prevođenje). Studenti će poboljšati jezične kompetencije, osobito praktičnu uporabu jezičnih i sintaktičkih struktura koje proučavaju u suvremenom talijanskom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. O strategijama prevođenja: predstavljanje različitih tipova tekstova i njihovih posebnosti (psihologija, umjetnost, književnost, kultura)
 3. Tekstualna analiza i vještine pisanja: prijevod teksta iz psihologije. Ponavljanje gramatike i sintakse: vrste zavisnih rečenica u talijanskom jeziku
 4. Vještine komunikacije: izražavanje stavova, pretpostavki, komentiranje neke teme (npr. anksioznost)
 5. Vještina snalaženja u tekstu "Tko su manipulatori?": obrada vokabulara (stručni pojmovi)
 6. Pismeno prevođenje teksta "Što je umjetnost?"
 7. Čitanje i usmeno prevođenje književnog teksta (Stefano Benni, "Achille pie' veloce")
 8. Čitanje izvornog teksta: "Storia della Mafia"; leksička i sintaktička analiza
 9. Analiza vokabulara u tekstu: sinonimi i antonimi
 10. Sintaksa: pronalaženje zavisnih rečenice u tekstu (implicitne i eksplicitne)
 11. Usporedba izvornog teksta s prijevodom studenata
 12. Pisanje sažetka
 13. Analiza stila u tekstu
 14. Analiza grešaka u pismenom i usmenom prijevodu
 15. Rasprava

Ishodi učenja
 1. Prepoznati osnovne elemente usmenog i pismenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) iz raznih područja; kontekst i registar riječi
 2. Razumijevanje teksta i rasprava na temu
 3. Sudjelovati u razgovoru bez duge pripreme, o aktualnostima na poznate teme
 4. Uspješno prevesti tekst i jezično ga analizirati
 5. Sintaktička analiza radi razumijevanja teksta
Metode podučavanja
Rad na brojnim tekstovima koji pripadaju različitom diskurzu, koji se dijele u tematske blokove; studenti će proširiti poznavanje vokabulara, poboljšati razumijevanje teksta i vještinu analize različitih tipova tekstova, kao i razvijanje ostalih vještina pisanja na talijanskom jeziku. Prevođenje usmenih i pismenih tekstova s L1 na L2 i obrnuto
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit; prijevod dva teksta (s L1 na L2 i obratno)

Obavezna literatura
 1. Deanović M., Jernej J. (2006),Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga Deanović M., Jernej J. (2008), Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C.M. (2008) Magari, Firenze, Alma Edizioni Luppi A., Jernej A. (2000),Talijansko-hrvatski poslovni rječnik/Dizionario commerciale italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga Zingarelli N. (2013), Lo Zingarelli 2019, Bologna, Zingarelli
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij