Naziv
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
215537
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je kolegija razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine C1 po ZEROJ-u na način da studenti nauče samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na talijanskome jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodni sat (upoznavanje s kolegijem i planom rada)
 2. Talijansko društvo - sociologija: obrada složenih tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 3. Talijansko društvo - sociologija: obrada složenih tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevod s talijanskog na hrvatski (novinski članak)
 4. Talijansko društvo - demografija: obrada složenih tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevod s hrvatskog na talijanski (novinski članak)
 5. Gospodarstvo - obrada složenih tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 6. Gospodarstvo - obrada složenih tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura; prijevod s talijanskog na hrvatski (novinski članak)
 7. Gospodarstvo - obrada složenih tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevod s hrvatskog na talijanski (novinski članak)
 8. Mid-term revision
 9. Turizam - obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (turistička brošura/internetske stranice)
 10. Turizam: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura; prijevod teksta s talijanskog na hrvatski (turistička brošura - zemljopis)
 11. Turizam: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevod teksta s hrvatskog na talijanski
 12. Povijest: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 13. Povijest: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevod teksta s talijanskog na hrvatski
 14. Povijest: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevod teksta s talijanskog na hrvatski
 15. Ponavljanje gramatičkog i leksičkog sadržaja

Ishodi učenja
 1. Pismeno producirati dobro strukturirani tekst (sažetak, sastavak, esej, dopis)
 2. Razumjeti bez napora složene tekstove različitih vrsta iz poznatih područja (sociologija, ekonomija, turizam i i povijest)
 3. Prepoznati implicitna značenja u tekstovima različitih vrsta
 4. Samostalno i bez pripreme usmeno sažeti duže tekstove različitog tipa
 5. Sudjelovati bez poteškoća i bez prethodne pripreme u razgovoru o aktualnostima povezanim s temama u modulima
 6. Opširno usmeno izraziti svojim riječima vlastiti stav o raznim temama
 7. Analizirati prijevodnom metodom složene stručne tekstove
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja, prevođenja na oba jezika (hrvatski i talijanski i obrnuto), pisanja (sažetaka, sastava). Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima)
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli, E., Ghezzi C. , Nuovo Contatto C1, Torino, Loescher Editore, 2013
 2. Bozzone Costa R. , Viaggio nell’italiano. Corso di lingua e cultura italiana per stranieri, Torino, Loescher, 2007
 3. Salvi G., Vanelli L., Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004
Dopunska literatura
 1. Luppi A., Jernej A. (2000),Talijansko-hrvatski poslovni rječnik/Dizionario commerciale italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga4
 2. Luppi A., Jernej A. (2007), Hrvatsko-talijanski poslovni rječnik /Dizionario commerciale croato- italiano, Zagreb, Školska knjiga
 3. Deanović M., Jernej J. (2006),Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga Deanović M., Jernej J. (2008), Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga
 4. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2020

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij