Naziv
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
215548
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je kolegija razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine C1 po ZEROJ-u na način da studenti nauče samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na talijanskome jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodni sat - upoznavanje s kolegijem i planom rada.
 2. Pravo i politika: obrada složenih tekstova (gramatičke, sintaktičke i jezične strukture)
 3. Pravo i politika: obrada složenih tekstova (gramatičke, sintaktičke i jezične strukture), prijevod s talijanskog na hrvatski (novinski članak)
 4. Pravo i politika: obrada složenih tekstova (gramatičke, sintaktičke i jezične strukture, pisanje eseja
 5. Umjetnosti i književnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 6. Umjetnosti i književnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevod s hrvatskog na talijanski jezik
 7. Umjetnosti i književnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, pisanje eseja
 8. Ponavljanje
 9. Ekologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 10. Ekologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevod s hrvatskog na talijanski jezik
 11. Ekologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, pisanje eseja
 12. Znanost i tehnologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 13. Znanost i tehnologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, pisanje eseja
 14. Znanost i tehnologija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, pisanje eseja
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Razumjeti bez napora sve elemente složenih tekstova iz raznih područja
 2. Prepoznati implicitna značenja u zadanim tekstovima.
 3. Sudjelovati bez poteškoća i bez prethodne pripreme u razgovoru o aktualnostima na društveno relevantne teme.
 4. Opširno izraziti svojim riječima vlastiti stav o raznim temama
 5. Analizirati prijevodnom metodom složene stručne tekstove.
 6. Pismeno producirati dobro strukturirani tekst (sažetak, esej).
 7. Analizirati prijevodnom metodom složene stručne tekstove.
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja, prevođenja na oba jezika (hrvatski i talijanski i obrnuto), pisanja (sažetaka, sastava). Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima)
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli, E., Ghezzi C., Nuovo Contatto C1, Torino, Loescher Editore, 2013
 2. Bozzone Costa R. , Viaggio nell’italiano. Corso di lingua e cultura italiana per stranieri, Torino, Loescher, 2007
 3. Salvi G., Vanelli L., Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004
Dopunska literatura
 1. Deanović M., Jernej J. ,Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006
 2. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008
 3. Luppi A., Jernej A.,Talijansko-hrvatski poslovni rječnik/Dizionario commerciale italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga, 2000
 4. Luppi A., Jernej A., Hrvatsko-talijanski poslovni rječnik /Dizionario commerciale croato- italiano, Zagreb, Školska knjiga, 2007
 5. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2020

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij