Naziv
Viši hindski seminar 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215667
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s važnim autorima hindske književnosti iz razdoblja prije nezavisnosti i stilskim i tematskim odrednicama hindske književnosti kasnijeg kolonijalnog razdoblja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s razdobljima i tematikom hindske književnosti.
 2. Upoznavanje s osnovnim podacima o odabranom autoru iz razdoblja prije indijske nezavisnosti.
 3. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 4. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 5. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 6. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 7. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 8. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 9. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 10. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 11. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 12. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 13. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 14. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 15. Rezime pročitanih tekstova i provjera dijelova stilskih prijevoda.

Ishodi učenja
 1. The student will be able to name the most important authors from the early period of Hindi literature (before independence).
 2. Student će moći samostalno čitati i interpretirati različite žanrove iz ranog razdoblja hindske književnosti.
 3. Student će moći samostalno predložiti i uobličiti vlastiti prijevod hindskog književnog ili stručnog teksta u odgovarajućem hrvatskom idiomu.
 4. Student će moći na temelju jezka prepoznati različite funkcionalne stilove.
 5. Student će usvojiti do 500 riječi novog osnovnog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica.
Metode podučavanja
Čitanje izvornog teksta. Doslovno prevođenje teksta. Stilsko prevođenje teksta. Gramatička analiza.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij na kraju semestra. Kolokvij se sastoji od pismenog prevođenja izvadaka poznatog teksta (teksta koji je čitan na seminaru) i jednog izvatka novog teksta koji studenti mogu prevoditi uz pomoć rječnika.

Obavezna literatura
 1. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
 2. Matišić, Zdravka (2021.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 3. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
Dopunska literatura
 1. Rām Awadh Dwivēdi (1966), A critical survey of Hindi literature, Motilal Banarsidass

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar