Naziv
Viši hindski seminar 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215676
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s važnim autorima hindske književnosti i njihovim djelima iz razdoblja poslije nezavisnosti na primjerima probranih tekstova.
Upoznati studente s osnovnim postupcima književnog prevođenja. Upoznati studente s uobičajenom frazeologijom i teškoćama kod njena prevođenja.
Sadržaj
 1. Pregled osnovnih tematskih i žanrovskih odrednica postkolonijalne hindske književnosti.
 2. Upoznavanje s osnovnim podacima o odabranom autoru iz postkolonijalnog razdoblja.
 3. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 4. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 5. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 6. Upoznavanje s osnovnim podacima o odabranom autoru (2) iz postkolonijalnog razdoblja.
 7. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 8. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 9. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 10. Upoznavanje s osnovnim podacima o odabranom autoru (3) iz postkolonijalnog razdoblja.
 11. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 12. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 13. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 14. Rasprava o međuodnosu pročitanih tekstova.
 15. Rezime pročitanih tekstova i čitanje dijelova stilskih prijevoda.

Ishodi učenja
 1. Student će moći imenovati najvažnije autore postkolonijalne hindske književnosti.
 2. Student će moći samostalno čitati i interpretirati različite žanrove postkolonijalne hindske književnosti.
 3. Student će moći samostalno predložiti i uobličiti vlastiti prijevod hindskog književnog ili stručnog teksta.
 4. Student će moći prepoznati u izvornom tekstu fraze, idiome i gramatičke nedosljednosti.
 5. Stutent će moći u potpunosti gramatički analizirati hindski tekst.
 6. Student će moći gramatički objasniti svako svoje prijevodno rješenje.
 7. Student će moći prepoznati barem 1200 riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj izvedenica.
Metode podučavanja
Čitanje izvornog teksta. Doslovno prevođenje teksta. Stilsko prevođenje teksta. Gramatička analiza.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij na kraju semestra. Kolokvij se sastoji od pismenog prevođenja izvadaka poznatog teksta (teksta koji je čitan na seminaru) i jednog izvatka novog teksta koji studenti mogu prevoditi uz pomoć rječnika.

Obavezna literatura
 1. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
 2. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 3. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar