Naziv
Viši hindski seminar 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215677
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s važnim autorima hindske književnosti i njihovim djelima na primjerima probranih tekstova postkolonijalne hindske književnosti. Upoznati studente s osnovnim postupcima književnog prevođenja. Upoznati studente s uobičajenom frazeologijom i teškoćama kod njena prevođenja. Upoznati studente s pomoćnim postupcima i metodama kod književnog prevođenja.
Sadržaj
 1. Pregled književnih žanrova i opis pokreta "Nayī kahānī"
 2. Upoznavanje s osnovnim podacima o odabranom autoru iz postkolonijalnog razdoblja.
 3. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 4. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 5. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 6. Upoznavanje s osnovnim podacima o odabranom autoru (2) iz postkolonijalnog razdoblja.
 7. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 8. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 9. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 10. Upoznavanje s osnovnim podacima o odabranom autoru (3) iz postkolonijalnog razdoblja.
 11. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 12. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 13. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana).
 14. Stilska dorada pročitanih tekstova.
 15. Stilska dorada pročitanih tekstova

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno riješiti teške prevodilačke zadatke uz pomoć sekundarne literature i mrežnih i drugih izvora.
 2. Student će moći kompetentno raspravljati o hindskoj književnosti i svoje misli formulirati na stručan i znanstven način.
 3. Student će moći prepoznati barem 1500 riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj izvedenica.
 4. Student će moći imenovati najvažnije autore u povijesti hindske književnosti.
 5. Student će moći samostalno čitati i interpretirati različite žanrove hindske književnosti.
Metode podučavanja
Čitanje izvornog teksta. Doslovno prevođenje teksta. Stilsko prevođenje teksta. Gramatička analiza.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij na kraju semestra. Kolokvij se sastoji od pismenog prevođenja izvadaka poznatog teksta (teksta koji je čitan na seminaru) i jednog izvatka novog teksta koji studenti mogu prevoditi uz pomoć rječnika.

Obavezna literatura
 1. Rām Awadh Dwivēdi (1966), A critical survey of Hindi literature, Motilal Banarsidass
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
 3. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar