Naziv
Moderna likovna umjetnost za nederlandiste
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
83630
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s raznovrsnim kulturalnim sadržajima koji utječu na razumijevanje umjetničkih događanja u Nizozemskoj od druge polovice 19. stoljeća do danas.
Samostalno razumjevanje umjetničkih tema i sadržaja karakterističnih za odabrano područje.
Usvajanje znanja o kulturnim, društvenim i političkim okolnostima koje utječu na umjetnička događanja.
Sadržaj
 1. Simbolizam i postimpresionizam
 2. Vincent van Gogh
 3. Sličnosti i razlike flamanske i nizozemske umjetnosti
 4. Amsterdamska škola arhitekture
 5. De Stijl u Nizozemskoj i odjeci u drugim sredinama
 6. Theo van Doesburg, Piet Mondrian
 7. Dokumentarna fotografija sredine i druge polovice 20. st. (Emmy Andriesse, Ed van der Elsken)
 8. CoBrA i socijalna uloga umjetnosti
 9. Paradigme nizozemske stambene arhitekture i njezini utjecaji na druge zemlje
 10. Suvremena arhitektura u Nizozemskoj – interpolacije i revitalizacije
 11. Performativni aspekti suvremene umjetničke prakse (Ulay i njegovi utjecaji)
 12. Pozicije poslijeratne umjetničke prakse (Jan Dibbets, Liza May Post, Fiona Tan)
 13. OMA i uloga globalizma u doba tranzicije
 14. Kulturna politika Nizozemske – institucije, pojedinci
 15. Socijalno angažirana praksa i novi kulturni aktivizam

Ishodi učenja
 1. detektirati umjetničke pravce i pojave relevantne za umjetnost s kraja 19. i tijekom 20. stoljeća
 2. razumjeti razvojni tijek moderne i suvremene umjetnosti
 3. osposobiti studente za prepoznavanje i razumijevanje umjetničkih praksi
 4. navesti osnovne arhitektonske pravce
 5. kritički se osvrnuti na umjetničke događaje koji se referiraju na recentne društvene i političke pojave
Metode podučavanja
Frontalna nastava, predavanja, diskusije, razgovori, mentorsko praćenje seminarskog rada uz korekcije i upućivanje na dodatnu literaturu; prezentacije; projekcije filmova i prezentacija drugih vizualnih sadržaja relevantnih za kolegij.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit - samostalni seminarski rad (pisani + prezentacija na satu); usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Italo Tomassoni: Piet Mondrian, Naprijed, Zagreb, 1971.
 2. Postimpresionizam. Izvori moderne umjetnosti, Mladost, Zagreb, 1979.
 3. Hans van Dijk, Twentieth-Century Architecture in the Netherlands, 010 Publishers, Rotterdam, 1999.
 4. Bart Lootsma, Superdutch. New Architecture in the Netherlands, Thames&Hudson, London, 2000.
 5. Sandra Križić Roban, nastavna skripta
Dopunska literatura
 1. Gladys Fabre& Doris Wintgens Hötte (ur.), Van Doesburg and the International Avant-Garde. Constructing a New World, Tate, London, 2010.
 2. Mildred Friedman (ed.), De Stijl: 1917–1931. Visions of Utopia, Phaidon, Oxford, 1986.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar