Naziv
Moderno češko društvo
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
185385
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je da studenti prodube svoje poznavanje češkoga društva od kraja 19. stoljeća pa sve do suvremenosti u dijakronijskoj i sinkronijskoj perspektivi. Studenti će tako obogatiti svoje poznavanje češke moderne povijesti, politike, gospodarstva, kulture, umjetnosti, sporta itd., ali i slabije poznatih fenomena poput svakodnevnog života i slobodnog vremena, alternativne kulture, popularne kulture, samizdata i dr.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Fin de siecle u češkom društvu i umjetnosti.
 3. Prvi svjetski rat. Prva Republika. T. G. Masaryk.
 4. Međuratno razdoblje: kultura, politika, ekonomija.
 5. Poslijeratna Čehoslovačka i komunistički prevrat.
 6. Socijalistički realizam.
 7. "Zlatne šezdesete".
 8. Praško proljeće.
 9. Normalizacija. Češki underground, disidencija, Povelja 77, emigracija.
 10. Baršunasta revolucija.
 11. Češko društvo nakon 1989.
 12. Češki sport, umjetnost i znanost.
 13. Manjine u Čehoslovačkoj i Češkoj.
 14. Svakodnevica i slobodno vrijeme u Čehoslovačkoj i Češkoj.
 15. Evaluacija gradiva. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. interdisciplinarno povezati i upotrijebiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju bohemistike sa svojim drugim studijskim programom
 2. kritički prosuđivati pojedine češke kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 3. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
 4. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku
 5. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
Metode podučavanja
Prezentacije, predavanja, seminari.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bělina, Pavel (ur.), Povijest Češke: od seobe Slavena do suvremenog doba, Sandorf, Zagreb 2014.
 2. Papoušek, Vladimír (ur.), Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905-1923, Academia, Praha 2010.
 3. Kalista, Zdeněk, Čechové, kteří tvořili dějiny světa, Garamond, Praha 1999.
 4. Alan, Josef (ur.), Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.
 5. Bauer, Alois, Dějiny výtvarného umění, Rubico, Olomouc 2011.
 6. Macura, Vladimír, Šťastný věk (a jiné eseje o socialistické kulturě), Academia, Praha 2008.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij