Naziv
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117735
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
navedeni kolegij ima za cilj upoznati studente s promjenama oblika arhitekture te organizacije crkvenoga prostora i sakralnih sklopova kroz odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi (od početka 4. do početka 13. st), na prostoru Mediterana i zapadne Europe. Naglasak je na novim istraživanjima i promjenama u shvaćanju te problematike koja je dominantna u istraživanjima srednjovjekovne arhitekture i umjetnosti, a studenti će uvidjeti važnost proučavanja spomenika u specifičnom društveno-povijesnom kontekstu.
Kolegij daje pregled razvoja sakralne arhitekture od početaka kršćanstva do pojave gotike s posebnim naglaskom na odnos forme i funkcije. U tom smislu težište nije na klasičnoj formalno-stilskoj analizi već se sakralna arhitektura odnosno pojedini spomenici proučavaju u svome društveno-povijesnome kontekstu kao izraz različitih funkcija. Sadržaj arhitekture, odnosno njena funkcija i simboličko značenje, bili su jedan od najvažnijih elemenata srednjovjekovne teorije arhitekture, te se njegovim pr
Sadržaj
 1. Metodologija istraživanja
 2. Historiografija
 3. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi: šesterolisti
 4. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi: westwerk
 5. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u arhitekturi 11. stoljeća: crkvena reforma I.
 6. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u arhitekturi 11. stoljeća: crkvena reforma II.
 7. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u arhitekturi 11. stoljeća: crkvena reforma III
 8. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u romaničkoj arhitekturi: Krk
 9. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u romaničkoj arhitekturi: Rab
 10. uvid u nove metode, recentna istraživanja i suvremene teorije u proučavanju srednjovjekovlja.

Ishodi učenja
 1. uvid u nove metode, recentna istraživanja i suvremene teorije u proučavanju srednjovjekovlja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. L'arte medievale nel contesto 300-1300, Funzioni, iconografia, tecniche, a cura di P. Piva 2006. (franc. izdanje, L'esprit des pierres, P. Piva (ed.), Paris, 2008.) / odabrani tekstovi
 2. Erlande-Brandenburg, A., Katedrala, Zagreb 1997, pogl. I, II i III, str. 33- 138.
 3. Caillet, Jean-Pierre, Reliques et architecture religieuse aux époques carolingienne et romane u: Les reliques, objets, cultes, symboles. Actes du colloque international de l'Université du Littoral-Cote d'Opale / Bozoky, Edina ; Helvétius A.-M. (ur.).
 4. Jurković, M., Sv. Spas na vrelu Cetine i problem westwerka u hrvatskoj predromanici, SHP III/22, 1995., str. 55-75.
 5. Crossley, P., Medieval Architecture and Meaning: The Limits of Iconography, The Burlington Magazine, Vol. 130, No. 1019, 1988, pp. 116-121.
 6. Duval, N., Les installations liturgiques dans les églises paléochrétiennes, HAM 5 (1999)
 7. Jurković, M., Predromanički šesterolisti Dalmacije – Problemi funkcije, PPUD 35 (1995)= Petriciolijev zbornik I
 8. Krautheimer, R., Introduction to an „ Iconography of Medieval Architecture“, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), pp. 1-33 (jstor) http://www.jstor.org/stable/750446
 9. Marinković, A., Funkcija, forma, tradicija: Kraljevska kapela Kolomana Učenog u samostanu Sv. Marije u Zadru, PPUD 40 (2003-2004), str. 43-76.
Dopunska literatura
 1. Belting, H., Djelo u kontekstu, u: Uvod u povijest umjetnosti, (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Fraktura, Zagreb 2005
 2. Les églises doubles et les familles d'églises, Antiquité Tardive 4 (1996)
 3. Matthews, T. F. “Religious Organization and Church Architecture,” in The Glory of Byzantium, ed. Helen C. Evens and William D. Wixom. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1997, 20-35.
 4. Krüger, K, “Architecture and Liturgical Practice: The Cluniac galilaea,” in The White Mantle of Churches, ed. Nigel Hiscock, Turnhout: Brepols, 2003, 139-159.
 5. Jurković, M.,Crkve s westwerkom na istočnome Jadranu, PPUD 26 (1986/7).
 6. Jurković, M.,“Doppelkapelle“ sv. Kvirina u Krku – Biskupska palatinska kapela dvostruke
 7. Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, Split, 2000.
 8. Jurković, M. ; Caillet, J-P., Velika Gospa près de Bale 1, 2007.
 9. Avant-nefs et espacex d'acceuil dans l'église, ente le IVe et le XIIe siècle, Ch. Sapin (ed.),

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar