Naziv
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
170245
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Stjecanje znanja o dizajnu kao specifičnom mediju kreativnog izraza, o osnovama metodologije povijesti dizajna, razvijanje sposobnosti za interdisciplinarne pristupe u istraživanju analognih tema.
Sadržaj
 1. Uvod. Objašnjenje oblika nastave, ciljeva kolegija i studentskih obaveza
 2. Počeci povijesti dizajna u kontekstu 19. stoljeća
 3. Art Nouveau, Secesija, Jugendstil
 4. Deutsche Werkbund i pitanje standardizacije
 5. Dizajn avangarde: De Stijl i Bauhaus
 6. Dizajn avangarde: Ruska avangarda
 7. Art Deco
 8. provjera znanja: kolokvij
 9. Dizajn i ideologija
 10. Od utopije do stvarnosti: Dizajn pedesetih
 11. Dizajn i popularna kultura šezdesetih godina
 12. Postmoderna u dizajnu
 13. Suvremeni dizajn i novi mediji
 14. Suvremeni dizajn u postkolonijalnom kontekstu korporacijskih struktura
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. steći osnovna znanja o povijesti dizajna
 2. razvijanje sposobnosti za samostalno istraživanje tema iz područja povijesti dizajna
 3. steći osnovna znanja o interdisciplinarnom polju povijetsi i teorije dizajna
 4. steći osnovna znanja o teorijskim modelima proučavanja povijesti dizajna
Metode podučavanja
predavanja, seminari, terenska nastava, vježbe
Metode ocjenjivanja
ispit, seminarski rad (projektni zadatak)

Obavezna literatura
 1. Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design. Oxford: Oxford University Press, (1997.):
 2. Victor Margolin, Design Discourse: History, Theory, Criticism. Chicago. Chicago: University of Chicago Press, (1989.)
 3. Steven Lubar, W. David Kingary, History from Things: Essays on Material Culture. Washington DC: Smithsonian, (1993.):
 4. Nikolaus Pevsner, Pioniri modernog oblikovanja : Od Morrisa do Gropiusa. Zagreb: GZH, (1990.):
 5. Elizabeth Cumming, Wendy Kaplan, The Arts and Crafts Movement. Thames and Hudson, London (1991.):
 6. Peter Vergo, Art in Vienna 1898-1918. Phaidon, London (1975.)
 7. Secesija u Hrvatskoj. Zagreb: MUO, (2003.)
 8. Yvonne Brunhammer, Art Deco Style. Academy Editions, London, (1983.):
 9. Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age. Oxford: Architectural Press, (1960.):
 10. Judy Attfield, Pat Kirkham, A View from the Interior: Feminism, Women and Design. London: Women's Press, (1995.):
 11. Susan Reid, David Crowley (ur.), Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Oxford: Berg Publishers, (2000.):
 12. Jasna Galjer, Dizajn pedesetih u Hrvatskoj. Od utopije do stvarnosti. Zagreb: Horetzky, (2004.):
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar