Naziv
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117736
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s poviješću i teorijskim konceptima arhitektonskoga konzerviranja u Europi od Francuske revolucije do danas. Studenti će se upoznati s glavnim protagonistima, projektima, problemima i rezultatima djelovanja u konzerviranju i restauriranju u doba klasicizma, romantizma, prevlasti stilskog restauriranja, nastanka moderne konzervatorske teorije, poslijeratnih rekonstrukcija, nastanka globalne konzervatorske zajednice. Pored toga, čitat će izvorne teorijske spise a na terenskoj nastavi će se praktično obrađivati spominjani problemi.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: Francuska revolucija i spomenici
 2. Restauriranje u Europi u Napoleonovo doba
 3. Nastanak i značenje državnih uprava za zaštitu spomenika u Europi do 1850. godine
 4. Stilsko restauriranje u Europi 19. stoljeća Uvod u problematiku
 5. Razvitak konzervatorske ideje u Europi
 6. Konzervatorska ideja u Europi u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća
 7. Prvi kolokvij
 8. Konzervatorska ideja u Srednjoj Europi na koncu 19. i početku 20. stoljeća
 9. Problemi konzerviranja u prvoj polovici 20. stoljeća: Njega spomenika, znanstveno restauriranje i povećanje opsega zaštite kulturne baštine
 10. Zaštita kulturne baštine u Europi 1918-1945.
 11. Zaštita kulturne baštine nakon Drugoga svjetskog rata Teorijski i metodološki temelji
 12. Internacionalizacija konzervatorskog pokreta: uspostava, teorija, doktrina
 13. Internacionalizacija konzervatorskog pokreta na vrhuncu modernizma i početku postmodernizma
 14. Arhitektonsko konzerviranje nakon 1989.
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. upoznati povijest i teoriju arhitektonskog konzerviranja u Europi
 2. upoznati ključne probleme konzervatorskog i restauratorskog djelovanja u modernoj Europi
 3. postaviti istraživačka pitanja u historijskom istraživanju i praktičnom konzervatorskom radu
 4. razlikovati povijesne slojeve u kompleksnim povijesnim građevinama i ambijentima
 5. razlikovati i koristiti pouzdana vrela podataka za donošenje konzervatorskih odluka
 6. analitički sagledati profesionalnu i socijalnu problematiku arhitektonskog konzerviranja
 7. dobro upoznati i razlikovati ključne pojmove u arhitektonskom konzerviranju
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe (prema financijskim mogućnostima Odsjeka i terenske izvan Zagreba ili Hrvatske). Studenti imaju svakog tjedna čitanja i komentiranje tekstova vezanih uz nastavu.
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija, broj dolazaka, zalaganje na seminarima i nastavi općenito.

Obavezna literatura
 1. Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999
 2. Miles Glendinning, Conservation Movement, Oxon, 2013
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar