Naziv
Multimedijski prikaz znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51394
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Multimedijski prikaz znanja temelji na uporabi različitih tipova medija i njihovog kombiniranja radi poboljšanja procesa usvajanja novih znanja i vještina. Cilj kolegija je predstaviti studentima osnovne principe u izradi multimedijskog sustava za učenje, te objasniti pojmove kao što su multimedijski instrukcijski dizajn, teorije učenja, elementi multimedija, multimedijsko učenje te dizajn iskustva učenja. Praktičnim radom na tjednim zadatcima tijekom semestra studenti ovladavaju primjenom teorijskog znanja što pokazuju predajom multimedijskog projekta po završetku semestra.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. O kolegiju.
 2. Razumijevanje korisnika i različitih načina učenja. Analiza potreba korisnika / učenika.
 3. Multimedijski instrukcijski dizajn. Teorije učenja.
 4. Skriptiranje za multimedij. Uvod u elemente multimedija.
 5. Tekst. HTML5: korištenje elementa canvas.
 6. Slika. HTML5: Crtanje krorištenjem elementa canvas.
 7. Animacija u edukativnom multimediju. HTML5.
 8. Video u edukativnom multimediju. HTML5.
 9. Zvuk u edukativnom multimediju. HTML5.
 10. Inetrakcija i navigacija u tutorijalu.
 11. Kviz. HTML5, Java script, Canvas.
 12. LMS i uporaba različitih resursa učenja.
 13. LMS i izrada različitih tipova testova.
 14. Korisničko iskustvo / dizajn učenja.
 15. Evaluacija sustava za učenje.

Ishodi učenja
 1. Opisati postupke dizajna učenja u multimedijskom okruženju.
 2. Opisati načela multimedijskog učenja i dizajna iskustva učenja.
 3. Primijeniti načela multimedijskog učenja i dizajna iskustva učenja.
 4. Usporediti načela multimedijskog učenja i dizajna iskustva učenja.
 5. Interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 6. Primijeniti postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Praktičan rad na tjednim zadatcima i završni projekt,

Obavezna literatura
 1. Multimedijski prikaz znanja.https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=875
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar