Naziv
Napredno programiranje Web aplikacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
53407
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s osnovnim konceptima serverskog skriptnog jezika (PHP) i njegov rad sa sustavom za upravljanje bazama podataka na webu (MySQL). Studenti će kroz praktične primjere naučiti kako poslati podatke na server te kako odabrati i prikazati podatke koje dohvataju sa servera.
Sadržaj
 1. Uvod; povijest programiranja; povijest PHP-a; kako putuje PHP stranica; PHP modularnost; PHP sintaksa; HTML u PHP-u.
 2. PHP tipovi podataka; varijable; konstante; globalne varijable; polja.
 3. PHP operatori; PHP uvjeti (if, if else, switch)
 4. PHP petlje (while, do while, for, foreach)
 5. PHP vanjske datoteke (include, require)
 6. Slanje podataka iz HTML obrasca u PHP; method (get, post); provjera pristiglih podataka
 7. Registracija na stranice; komunikacija s txt i xml datotekom
 8. Kolačići: postavljanje, čitanje, provjera, brisanje
 9. DBMS; MySQL baza podataka (tablica, atribut, vrijednost atributa, tipovi podataka, modifikatori, primarni i strani ključ, indexi)
 10. Kreiranje i brisanje baze podataka i tablice; dodavanje/brisanje podataka u/iz tablicu/e.
 11. Ažuriranje podataka, dohvatanje podataka, višestruki uvjeti.
 12. Sortiranje podataka (ORDER, GROUP BY, DISTINCT, LIMIT)
 13. Spajanje više tablica i prikaz njihovog sadržaja na web stranici
 14. Timski projekt 1
 15. Timski projekt 2

Ishodi učenja
 1. prepoznati i primijeniti sintaksu PHP-a,
 2. samostalno postaviti upite nad MySQL bazom podataka,
 3. povezati stranicu s MySQL bazom podataka,
 4. definirati i obrazložiti polja u MySQL bazi podataka,
 5. demonstrirati dodavanje, ažuriranje i brisanje podataka u MySQL bazi podataka koristeći PHP,
 6. samostalno izraditi jednostavniji PHP kod,
 7. objasniti i primijeniti kompleksniji PHP kod,
 8. samostalno i/ili timskim radom osmisliti interaktivno web sjedište ovisno o temi web sjedišta,
 9. valorizirati, održavati i uređivati postojeća ili nova web sjedišta koja koriste PHP i MySQL bazu podataka.
Metode podučavanja
1. izravno poučavanje
2. samostalno učenje
3. poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
4. ERR okvir za poučavanje
Metode ocjenjivanja
1. kratki testovi znanja
2. projektni zadatci
3. sudjelovanje na nastavi

Obavezna literatura
 1. WILLIAMS, E.Hugh, LANDE, David: Web aplikacije i baze podataka: PHP i MySQL, Mikro knjiga, 2003.
Dopunska literatura
 1. AHMED, Kal; AYERS, Danny: Professional XML Meta Data, Wrox Press Ltd., 2001.
 2. CHOI, W., KENT, A., LEA, C. : Beginning PHP4, Wrox Press Ltd., Birmingham, 2000.
 3. FLANAGAN, D. : JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly & Associates, Inc. Sebastopol, 2002.
 4. GAULD, A. : Learning to program, http://www.freenetpages.co.uk/hp/alan.gauld/tutor.pdf
 5. JAMSA, K., KING, K., ANDERSON, A. : HTML i Web dizajn: kroz praktične primere, Mikro knjiga, (str. 324-378; 422-476), 2003.
 6. LERDORF, R., TATROE, K. : Programming PHP, O'Reily & Associates, Inc. Sebastopol, 2002.
 7. PITTS, Natanya: Osnove XML, Kompjuter biblioteka, 2000.
 8. SCHWENDIMAN, B. : PHP4: Vodič za programere, Mikro knjiga, 2001.
 9. YOUNG, Michale J.: Step by Step XML, Microsoft Press, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar