Naziv
Nastava s primjenom računala
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52664
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj ovog kolegija jest osnažiti i opunomoćiti buduće nastavnike, studente nastavničkih usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu za dizajn i planiranje procesa učenja i poučavanja s tehnologijom, za stjecanje znanja iz trendova i metodologija u području integracije tehnologije u obrazovanju te za vođenje kolegijalnog dijaloga u svrhu planiranja učenja i poučavanja s tehnologijom kao instrukcijskog peer coachinga.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, terminologija, povijesni pregled
 2. Modeli učenja i poučavanja s tehnologijom
 3. Multimedij i planiranje tutorijala
 4. Računalni test i tipovi pitanja
 5. Elektroničke umne mape
 6. Izrada tutorijala
 7. Digitalne kompetencije nastavnika
 8. Standardi za učenike, nastavnike i obrazovatelje voditelje
 9. Izlaganja obrazovatelja reformatora (uratci studenata)
 10. Ed Tech Coaching
 11. Kolaborativno učenje i vrednovanje znanja
 12. Planiranje nastavnih aktivnosti, kolegijalni dijalog
 13. Osvrt i ponavljanje
 14. Izlaganja završnih radova
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. Studenti će savladati suvremene metode učenja i poučavanja s tehnologijom
 2. Studenti će upoznati različite standarde za praćenje učenikova napretka putem digitalnih tehnologija
 3. Studenti će moći dizajnirati rubrike za vrednovanje učenikova znanja putem tehnoloških alata
 4. Studenti će usvojiti metode vršnjačkog vrednovanja putem digitalnih tehnologija i aktivnosti
 5. Studenti će naučiti komunikacijski obrazac za peer coaching u svrhu planiranja učenja i poučavanja s tehnologijom
Metode podučavanja
Predavanje i diskusija, rješavanje problema, vježbanje kroz kolegijalni dijalog, ed tech coaching, kolab orativna izrada resursa za učenje i poučavanje
Metode ocjenjivanja
Vršnjačko vrednovanje, projektni zadaci, usmeno izlaganje

Obavezna literatura
 1. Online Peer Assessment: Method and Digital Technologies Selma Santos Rosaa, Clara Pereira Coutinhob, Maria Assunção Floresb
 2. Europski okvir digitalnih kompetencija. za obrazovatelje DigCompEdu Prijevod i prilagodba: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET Christine Redecker (autorica) Yves Punie (urednik)
 3. Harvard School of Education, Project Zero
 4. Guskey, T. What to Do About Cheating on Assessments in Virtual Learning? Education Week, 2020. Retrieved from:
Dopunska literatura
 1. ISTE standardi za nastavnike, https://www.schoology.com/blog/understanding-iste-standards-teachers
 2. JISC report. Effective assessment in a digital age: A guide to technology-enhanced assessment and feedback, 2010 Retrieved from https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/584289/Effective-Assessment-in-a-Digital-Age-JISC.pdf

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar