Naziv
Neindoeuropski jezični tečaj: svahili
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64169
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
  • Diplomski studij: Ljetni semestar