Naziv
Nizozemska književnost I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46852
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Kolegij studentima pruža pregled suvremene nizozemske i flamanske književnosti u razdoblju od 1900. do 1945. godine.
Sadržaj
 1. Fin de siècle i belle époque (1900. - 1914.): Naturalizam, dekadentizam, socijalizam, feminizam
 2. Institucije i pozicije: književni život na početku 20. stoljeća
 3. Emancipacijska proza: angažirana književnost i romani o 'židovskom životu'
 4. Kolonijalna književnost: Kongo i Nizozemska Indija
 5. Novinarstvo i književnost: putopisi
 6. Prvi svjetski rat (1914. - 1918.): Prodor avangarde – Paul van Ostaijen
 7. Ekspresionizam u Nizozemlju: časopisi Ruimte, De Vrije Bladen
 8. Klasicizam, modernizam, avangarda i autonomija u poeziji: Nijhoff, Van Ostaijen, Van Doesburg, I.K. Bonset, Engelman
 9. Sadržajne inovacije u žanru romana: Roelants, Walschap, Zielens
 10. 1930-e: polemike i ekonomska kriza
 11. Časopis Forum: rasprave, kanon i esej
 12. Književni modernizam: Ter Braak, Du Perron, Vestdijk, Gilliams
 13. Kolonijalna književnost 1930-ih godina: indonezijski nacionalizam
 14. Drugi svjetski rat (1940. - 1945.): Kulturne institucije za vrijeme njemačke okupacije
 15. Skrivena književnost: ilegalni tekstovi, dnevnici iz koncentracijskih logora, pokreti otpora

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti nizozemske i flamanske književne pravce prve polovine 20. stoljeća
 2. Grupirati književne vrste poput futurističkog romana, romana-rijeke, nove stvarnosti itd.
 3. Kategorizirati nizozemske i flamanske pjesnike prve polovine 20. stoljeća
 4. Izdvojiti nizozemske i flamanske romanopisce prve polovine 20. stoljeća
 5. Navesti kanonska djela nizozemskih i flamanskih romanopisaca prve polovine 20. stoljeća
 6. Analizirati i komentirati književna djela iz prve polovice 20. stoljeća
Metode podučavanja
frontalna nastava, PowerPoint prezentacije, kratki filmovi, Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave. Aktivno sudjelovanje. Dva kolokvija tijekom semestra. Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Nescio: De uitvreter / Titaantjes / Dichtertje / Mene Tekel
 2. Albert Helman: De stille plantage
 3. Willem Elsschot: Kaas
 4. F. Bordewijk: Bint
 5. Marga Minco: Het bittere kruid
 6. Piet Calis: Onze literatuur vanaf 1916, Meulenhoff Educatief
Dopunska literatura
 1. Jacqueline Bel: Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Prometheus, Amsterdam. 2018.
 2. J. Gera & A. Sneller: Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2010.
 3. J. Novaković-Lopušina: Leksikon holandske i flamanske književnosti. Beograd: Partenon, 2005.
 4. Lexicon van literaire termen, Noordhoff Uitgevers B.V, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar