Naziv
Nizozemska književnost II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46854
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij studentima nudi pregled značajnih studija, gledišta i predodžbi o nizozemskoj književnosti od 1945. do 1975. Polazeći od uvjerenja da književnost nije samostalan fenomen, za kolegij vrijede sljedeći ciljevi: studenti uče povezivati i prepoznavati veze između znanosti o književnosti, umjetnosti i drugih društvenih sustava. Samostalno mogu čitati književna i znanstvena djela (knjige i članke) o određenom razdoblju te na satu aktivno sudjelovati u raspravi ili izlaganju.
Sadržaj
 1. Poslijeratna književnost: mladi autori i egzistencijalizam
 2. Knjige o ratu: etičke vs. estetske norme
 3. Inovacije u nizozemskoj poeziji: Pedesetaši [Vijftigers]
 4. Inovacije u flamanskoj poeziji: časopis Tijd en Mens
 5. Književnost od 1955. – 1965.: magijski realizam, žensko pisanje, kolonijalna i postkolonijalna književnost
 6. Neorealizam: časopis Barbarber
 7. Književna kritika: časopis Merlyn
 8. 1960-e u književnosti: pokret Provo, televizija, seksualna revolucija
 9. Književnost i politički angažman: studentski prosvjedi
 10. Sadržajna emancipacija književnosti za mlade
 11. Postkolonijalna književnost u Surinamu i na Nizozemskim Antilima
 12. Književni eksperimenti: tekst kao jezični konstrukt
 13. Poezija: između jezika, stvarnosti i mašte – neorealizam i neoromantika
 14. Proza početkom 1970-ih: utjecaj džepnih izdanja i komercijalizacija tržišta knjiga
 15. Književnost nakon 1945: Drugi svjetski rat kao prijelomna točka

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti književne i umjetničke pokrete u Nizozemskoj i Belgiji nakon 1945. godine
 2. Grupirati i opisati književne vrste poput ispovjednog romana, kratke priče, itd.
 3. Nabrojiti nizozemske i flamanske pjesnike druge polovine 20. stoljeća
 4. Prepoznati i smjestiti nizozemske i flamanske romanopisaca druge polovine 20. stoljeća
 5. Izdvojiti i opisati kapitalna djela nizozemskih i flamanskih romanopisaca druge polovine 20. stoljeća
 6. Analizirati i komentirati pročitana književna djela
Metode podučavanja
frontalna nastava, PowerPoint prezentacije, kratki filmovi, Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave. Aktivno sudjelovanje. Dva kolokvija tijekom semestra. Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Gerard Reve: De avonden
 2. Hella Haasse: Oeroeg
 3. W. F. Hermans: De donkere kamer van Damokles
 4. Harry Mulisch: De aanslag
 5. Piet Calis: Onze literatuur vanaf 1916, Meulenhoff Educatief
Dopunska literatura
 1. H. Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2009.
 2. J. Gera & A. Sneller: Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2010.
 3. T. Vaessens: Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Amsterdam: Vantilt, 2013.
 4. J. Novaković-Lopušina: Leksikon holandske i flamanske književnosti. Beograd: Partenon, 2005.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar