Naziv
Nizozemska književnost III
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46856
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij studentima pruža pregled suvremene nizozemske i flamanske književnosti u razdoblju od 1975. do 2005. godine.
Sadržaj
 1. Književnost od 1975. – 1985.: realizam i društvena svijest
 2. Četiri polemike o zadaći književnosti iz 1980.
 3. Književnost i feminizam
 4. Postkolonijalna književnost: autori druge generacije
 5. Poezija: obračun s nasljeđem 'Pedesetaša' [Vijftigers]
 6. Književnost od 1985. – 1995.: odnos književnosti i kulturnih institucija
 7. Postmodernizam u nizozemskoj književnosti
 8. Prodor autobiografske proze
 9. Sadržajne i formalne inovacije u književnosti za mlade 1980-ih godina
 10. Književnost nakon 1995.: Povratak književnosti na afrikaansu
 11. Književnost u doba digitalnih medija
 12. Tržište knjiga: izdavaštvo, knjižare, subvencije, nagrade
 13. Promjene na polju književne kritike
 14. Prijelaz u novi milenij: Nizozemska književnost u multikulturnom društvu
 15. Useljenička proza: mladi talenti

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti glavne značajke nizozemske i flamanske proze nakon 1975.
 2. Imenovati glavne autore i njihova relevantna djela nakon 1975.
 3. Usporediti i izdvojiti najvažnije književne osobine u djelima proučenih pisaca
 4. Kritički prosuditi i procijeniti doprinos pojedinih književnih djela i pisaca datom književnom razdoblju
Metode podučavanja
Frontalna nastava, PowerPoint prezentacije, kratki filmovi, Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave. Aktivno sudjelovanje. Dva kolokvija tijekom semestra. Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. J. Bernlef: Hersenschimmen
 2. Tim Krabbé: Het gouden ei
 3. Frans Kellendonk: Mystiek lichaam
 4. Ronald Giphart: Ik ook van jou
 5. Geert Mak: Hoe God verdween uit Jorwerd
 6. Hafid Bouazza: Een beer in bontjas
Dopunska literatura
 1. P. Calis: Onze literatuur vanaf 1916, Meulenhoff Educatief, 1985.
 2. T. Vaessens: Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Amsterdam: Vantilt, 2013.
 3. J. Gera & A. Sneller: Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2010.
 4. H. Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar