Naziv
Nizozemske prijevodne vježbe
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
46859
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih vrsta tekstova, posebice književnih. Upoznavanje studenata s različitim metodološkim pristupima i postupcima kod pismenog prevođenja.
Sadržaj
 1. Vježbe prevođenja s nizozemskog na hrvatski: dječja književnost; novinski članci; eseji, kratke priče; romani, poezija
 2. Vježbe prevođenja s nizozemskog na hrvatski: dječja književnost; novinski članci; eseji, kratke priče; romani, poezija
 3. Vježbe prevođenja s nizozemskog na hrvatski: dječja književnost; novinski članci; eseji, kratke priče; romani, poezija
 4. Vježbe prevođenja s nizozemskog na hrvatski: dječja književnost; novinski članci; eseji, kratke priče; romani, poezija
 5. Vježbe prevođenja s nizozemskog na hrvatski: dječja književnost; novinski članci; eseji, kratke priče; romani, poezija
 6. Vježbe prevođenja s nizozemskog na hrvatski: dječja književnost; novinski članci; eseji, kratke priče; romani, poezija
 7. Vježbe prevođenja s nizozemskog na hrvatski: dječja književnost; novinski članci; eseji, kratke priče; romani, poezija
 8. Vježbe prevođenja s hrvatskog na nizozemski
 9. Vježbe prevođenja s hrvatskog na nizozemski
 10. Definicija, glavne vrste i oblici prevođenja
 11. Receptivna faza pismenog prevođenja
 12. Pomagala i resursi prevoditelja
 13. Produktivna faza pismenog prevođenja
 14. Vježbe prevođenja s nizozemskog na hrvatski: dječja književnost; novinski članci; eseji, kratke priče; romani, poezija

Ishodi učenja
 1. Nabrojati glavne vrste i oblike prevođenja.
 2. Opisati i objasniti produktivnu fazu pismenog prevođenja
 3. Primijeniti teorijske osnove u prijevodu ponuđenih tekstova
 4. Procijeniti učinak usvojenih translatoloških teorija na proces prevođenja
Metode podučavanja
Frontalna nastava, pismene i usmene vježbe, rad s tekstom
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ljubičić, M. Studije o prevođenju. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2000
 2. Vandeweghe, W. Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie, Academia Press, 2006
 3. Naaijkens, T., Koster, C. e.a. (red.), Denken over vertalen, tekstboek vertaalwetenschap. Nijmegen 2004
 4. Renkema, J., Schrijfwijzer, Den Haag 2002.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar