Naziv
Nizozemski kolonijalizam
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
117635
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Stjecanje znanja iz razdoblja nizozemske povijesti koje je vezano za nizozemske kolonije.
Sadržaj
 1. Opći pregled povijesti Nizozemske Istočne Indije (1595.-1949.) I
 2. Opći pregled povijesti Nizozemske Istočne Indije (1595.-1949.) II
 3. Mreža trgovine te politički (Portugalci, Španjolci, Englezi) i komercijalni odnosi u Indijskom arhipelagu (Indija, Japan, Kina) I
 4. Mreža trgovine te politički (Portugalci, Španjolci, Englezi) i komercijalni odnosi u Indijskom arhipelagu (Indija, Japan, Kina) II
 5. Funkcija i uloga VOC-a, odnosno nizozemske Istočnoindijske kompanije, (otpr. 1600.-1800.) i Nizozemskog trgovačkog društva (od 1824. g.) I
 6. Funkcija i uloga VOC-a, odnosno nizozemske Istočnoindijske kompanije, (otpr. 1600.-1800.) i Nizozemskog trgovačkog društva (od 1824. g.) II
 7. Glavna obilježja proizvodnih sustava (tzv. Preanger sistem, kreditne kamate, sustav kulture i dr.) I
 8. Glavna obilježja proizvodnih sustava (tzv. Preanger sistem, kreditne kamate, sustav kulture i dr.) II
 9. Stanovništvo Nizozemske Istočne Indije, njihova bitna kulturna obilježja
 10. Stanovništvo Nizozemske Istočne Indije, socijalni status i međusobni odnosi
 11. Važna imena i pojmovi u političkoj, materijalnoj i mentalnoj domeni (glavni guverneri, unutarnja i vanjskopolitička događanja, vrste plovila i njihove putanje, religije i dr.) I
 12. Važna imena i pojmovi u političkoj, materijalnoj i mentalnoj domeni (glavni guverneri, unutarnja i vanjskopolitička događanja, vrste plovila i njihove putanje, religije i dr.) II
 13. Važna imena i pojmovi u političkoj, materijalnoj i mentalnoj domeni (glavni guverneri, unutarnja i vanjskopolitička događanja, vrste plovila i njihove putanje, religije i dr.) III
 14. Važne činjenice iz svakodnevnog života Batavije u 17. stoljeću I
 15. Važne činjenice iz svakodnevnog života Batavije u 17. stoljeću II

Ishodi učenja
 1. Opisati glavna razdoblja povijesti Nizozemske Istočne Indije od 16. do 20. stoljeća
 2. Opisati i objasniti trgovinu te komercijalne i političke odnose u Indijskom arhipelagu
 3. Izdvojiti i usporediti bitna kulturna obilježja stanovništva Nizozemske Istočne Indije
 4. Usporediti važna imena i pojmove u političkoj, materijalnoj i mentalnoj domeni
Metode podučavanja
Frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Multatuli, Max Havelaar. Selekcija iz: Frans Glissenaar, Indië verloren, rampspoed geboren. (Verloren Verleden 19), Hilversum 2003.
 2. Jurrien van Goor, Prelude to colonialism. The Dutch in Asia, 2004.
Dopunska literatura
 1. Saskia Pieterse, 'Brussel: Bergstraat 60. Multatuli schrijft zijn Max Havelaar', in Jan Bank en Marita Mathijsen, Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar